Pentru prima dată, la Institutul Național al Justiției s-a desfășurat o lecție practică pentru viitorii grefieri. Aceasta a fost despre ”Utilizarea tehnologiilor informaționale și gestionarea electronică a dosarelor” și a fost destinată elevilor anului trei de la Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău, specialitatea Jurisprudență, calificarea Grefier.

Potrivit INJ, sesiunea de instruire a fost despre modul de funcționare a sistemului informațional judecătoresc, în special aplicarea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, versiunea 5.0 (PIGD 5.0) și a Sistemului de înregistrare audio a ședințelor de judecată FEMIDA.

Totodată, s-a utilizat simulatorului PIGD 5.0 pentru a oferit conotații practice lecției. Acest fapt a contribuit la o înțelegere mai clară de către elevi a rolului grefierului în gestionarea electronică a procesului de judecată.

Activitatea de formare a fost organizată la solicitarea Colegiului ”Alexei Mateevici” în vederea punerii în practică a cunoștințelor teoretice acumulate de către viitorii grefieri în cadrul cursului ”Controlul de gestionare a dosarelor”.

Mai jos vedeți cum s-a desfășurat instruirea.