Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 04.03.2021
EUR: 21.1931 MDL USD: 17.5695 MDL RON: 4.3455 MDL RUB: 0.2383 MDL Convertor Valutar

Analize și sfaturi

08 February, 2021
Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” Această adnotare a fost realizată pentru proiectul de adnotare academică a Codului civil - animus.md Articolul 1995. Actele juridice încheiate cu bună-credinţă cu terţii (1) Persoana îmbogăţită nu este obligată să întoar...
02 February, 2021
Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” Această adnotare a fost realizată pentru proiectul de adnotare academică a Codului civil - animus.md Secțiunea a 6-a Mijloacele juridice de apărare Articolul 1994. Diminuarea îmbogățirii (1) Persoana îmbogățită nu este obligată să restituie îmbogățirea în măsura în care ea a suportat un dezavantaj prin dispunerea de îmbogățire sau în altă formă prevăzută la art.1985 (diminuarea îmbogățirii), cu excepția cazului în care...
20 January, 2021
Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” Această adnotare a fost realizată pentru proiectul de adnotare academică a Codului civil - animus.md Secțiunea a 5-a Restituirea îmbogățirii Articolul 1990. Îmbogățirea transmisibilă (1) Dacă îmbogățirea constă într-un bun care poate fi transmis, persoana îmbogățită este obligată să restituie îmbogățirea prin transmiterea bunului persoanei dezavantajate. (2) În loc de a transmite bunul, persoana îmbogățită poate alege să re...
15 January, 2021
Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” Această adnotare a fost realizată pentru proiectul de adnotare academică a Codului civil - animus.md Articolul 1988.  Executarea de către debitor în folosul persoanei care este creditor. Transmiterea subsecventă cu bună-credință   (1) Dacă debitorul execută obligația în folosul unui terț neîndreptățit, iar, conform legii, debitorul se consideră eliberat de obligație, îmbogățirea obținută de terț se atribuie dezavantajului creditorului. (2)...
11 January, 2021
Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” Această adnotare a fost realizată pentru proiectul de adnotare academică a Codului civil - animus.md Secțiunea a 4-a Atribuirea Articolul 1986. Cazuri de atribuire (1) O îmbogățire se atribuie la dezavantajul altuia, în special: a) dacă bunul persoanei dezavantajate este înstrăinat persoanei îmbogățite de către persoana dezavantajată; b) dacă persoana dezavantajată prestează un serviciu sau execută o lucrare în folosul persoanei îmbog...
23 December, 2020
Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” Această adnotare a fost realizată pentru proiectul de adnotare academică a Codului civil - animus.md ARTICOLUL 1980. Domeniul de aplicare (1) Consecințele juridice ale îmbogățirii obținute în temeiul unui contract sau unui alt act juridic valabil și eficient sânt reglementate de alte dispoziții legale dacă acele reguli acordă sau exclud dreptul la restituirea îmbogățirii, prin efectul revocării, rezoluțiunii, reducerii obligației corelative sau pe alt temei....
21 December, 2020
Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner ”Efrim, Roșca și Asociații” Adnotare realizată pentru  animus.md Introducere “…There was no subject more worthy of contemplation, stranger and more difficult in the whole civil law than the law of unjust enrichment”[1].  Această afirmație a fost făcută circa 450 ani în urmă de unul din cei mai de vază reprezentanți ai școlii de drept umaniste, juristul  francez  François Douaren.  În opinia lui Martin J. Schermaier, puţin s-a schimbat de-a lungul timpu...