Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 25.07.2021
EUR: 21.3017 MDL USD: 18.0638 MDL RON: 4.3265 MDL RUB: 0.2447 MDL Convertor Valutar

Analize și sfaturi

11 May, 2021
Autor: Elena Belei, doctor în drept, conferențiar universitar             Ina Jimbei, doctor în drept, avocat, Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”, lector universitar  În contextul punerii în aplicare a noilor reguli de instrumentare a cauzelor de contencios administrat...
01 April, 2021
Produsul Intern Brut al Moldovei ar putea înregistra o creștere reală de circa șase la sută pe parcursul anului 2021. Totodată, până în 2024, creșterea economică se va menține pe o traiectorie ascendentă în jur de 4%, fiind în proximitatea PIB-ului potențial. Datele se conțin în variantă preliminară a Prognozei indicatorilor macroeconomici pentru anii 2022-2024, elaborată de Ministerul Economiei și Infrastructurii. În anul 2021, sectorul industrial va reveni pe un trend pozitiv. Datorită îmbunătățirii cererii externe așteptate din regiune, ca...
10 March, 2021
Autor: Elena Cojocaru, Șef secție asigurări auto, MGP BROKER SRL Deținând un autovehicul înmatriculat în Republica Moldova, ai obligația de a procura o poliță RCA, chiar și în cazul când mașina nu este folosită. Potrivit Legii 414, art.4,  toate persoanele fizice și juridice care au în proprietate sau utilizare autovehicule supuse înmatriculării pe teritoriul Republicii Moldova sunt obligate să încheie un contract de asigurare RCA. În caz contrar, șoferii riscă amenzi intre 150 si 300 de lei dacă nu cumpăra o poliță RCA. ...
08 February, 2021
Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” Această adnotare a fost realizată pentru proiectul de adnotare academică a Codului civil - animus.md Articolul 1995. Actele juridice încheiate cu bună-credinţă cu terţii (1) Persoana îmbogăţită nu este obligată să întoarcă îmbogăţirea dacă: a) în schimbul acelei îmbogăţiri, i-a oferit terţului o altă îmbogăţire; şi b) era de bună-credinţă la acel moment. (2) Dispoziţiile alin.(1) nu afectează drepturile părţii dezavantajate de...
02 February, 2021
Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” Această adnotare a fost realizată pentru proiectul de adnotare academică a Codului civil - animus.md Secțiunea a 6-a Mijloacele juridice de apărare Articolul 1994. Diminuarea îmbogățirii (1) Persoana îmbogățită nu este obligată să restituie îmbogățirea în măsura în care ea a suportat un dezavantaj prin dispunerea de îmbogățire sau în altă formă prevăzută la art.1985 (diminuarea îmbogățirii), cu excepția cazului în care...
15 January, 2021
Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” Această adnotare a fost realizată pentru proiectul de adnotare academică a Codului civil - animus.md Articolul 1988.  Executarea de către debitor în folosul persoanei care este creditor. Transmiterea subsecventă cu bună-credință   (1) Dacă debitorul execută obligația în folosul unui terț neîndreptățit, iar, conform legii, debitorul se consideră eliberat de obligație, îmbogățirea obținută de terț se atribuie dezavantajului creditorului. (2)...
11 January, 2021
Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” Această adnotare a fost realizată pentru proiectul de adnotare academică a Codului civil - animus.md Secțiunea a 4-a Atribuirea Articolul 1986. Cazuri de atribuire (1) O îmbogățire se atribuie la dezavantajul altuia, în special: a) dacă bunul persoanei dezavantajate este înstrăinat persoanei îmbogățite de către persoana dezavantajată; b) dacă persoana dezavantajată prestează un serviciu sau execută o lucrare în folosul persoanei îmbog...