Un consumator din Chișinău și-a rambursat, prin intermediul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP), 15.438 lei achitați pentru prestarea unor servicii turistice.

Acesta și-a cerut banii înapoi, după ce, ulterior încheierii și achitării contractului a fost anunțat de compania prestatoare că perioada sejurului va fi modificată.

Pentru că agentul economic a ezitat să ramburseze contravaloarea pachetului turistic,  consumatorul a apelat la ajutorul APCSP. La intervenția agenției, agentul economic i-a restituit suma în valoare de 15 438 lei.

Conform prevederilor Codului civil, în cazul în care organizatorul este constrâns să facă modificări semnificative în oricare din caracteristicile principale ale serviciilor de călătorie, călătorul are posibilitatea ca într-un termen rezonabil specificat de organizator să accepte modificările propuse sau să declare rezoluțiunea contractului.

Din cauza lipsei semnării unui act adițional contractului de servicii turistice, prin care ar fi fost manifestat acordul părților referitor la modificarea contractului, survine rezoluțiunea contractului.