Avocatul Alexandru Bot a lansat o petiție online prin care solicită revizuirea și echilibrarea justiției constituționale. Mai exact, în memoriul publicat de acesta sunt sesizate mai multe nereguli admise de Curtea Constituțională în procesul de examinare a sesizărilor.

Apărătorul menționează să legislația prevede patru condiții prin care Curtea Constituțională este obligată să accepte examinarea excepției de neconstituționalitate. Dacă acestea sunt întrunite, atunci este desemnat un judecător care are la dispoziție 60 de zile pentru a pregăti audierea cauzei. Totodată, art. 32 din Legea cu privire la Curtea Constituțională stabilește o limită de șase luni pentru examinarea cazului. Potrivit avocatului, în această perioadă trebuie să aibă loc audierea publică a sesizării.

Regulamentul privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituțională, aprobat în anul 2014, care este un act de uz intern al Curții, prevede, însă, o procedură radical diferită de cea reglementată de legislație, se menționează în textul petiției. Mai exact, potrivit avocatului, litera d) din articolul 28 al regulamentului stipulează încă o condiție de admisibilitate a unei sesizări, în sensul că o sesizare trebuie acceptată pentru examinare numai dacă este una întemeiată.

Articolul 19 din același document spune că judecătorul raportor are un termen de 60 de zile nu pentru pregătirea cauzei pentru audierea publică, ci pentru a pregăti o notificare de admisibilitate pe baza căreia Curtea va decide dacă sesizarea urmează să fie examinată sau nu, inclusiv faptul dacă sesizarea este una fondată sau nefondată. Codul de jurisdicție constituțională reglementează că judecătorul raportor este obligat să emită un aviz legat de examinarea preliminară a cazului. Nicio dispoziție a Codului nu prevede, însă, că judecătorul raportor trebui să examineze admisibilitatea sesizării, inclusiv și faptul dacă sesizarea este una întemeiată sau vădit nefondată, spune avocatul.

În context, autorul petiției afirmă că respingerea unei sesizări ca vădit nefondată nu trebuie decisă la examinarea preliminară a cazului, ci după audierea completă a cauzei. Prin urmare, Curtea nu poate examina problema caracterului nefondat, decât printr-o hotărâre, nu printr-o decizie.  În practică, însă, excepția de neconstituționalitate înaintată Curții Constituționale este respinsă pe baza unei decizii și nu a unei hotărâri a Curții, care trebuie emisă doar după o audiere autentică a cauzei. Astfel, orice decizie de inadmisibilitate nu trece testul de transparență și publicitate.

Textul complet al memoriului poate fi găsit aici.