În data de 2 mai expiră termenul în care persoanele fizice trebuie să depună la Serviciul Fiscal de Stat Declarația cu privire la impozitul pe venit obținut în anul 2018. În acest an, declarația se depune pentru două perioade distincte: până în data de 1 octombrie și după. Adică pentru venitul impozitat conform vechiului sistem și pentru cel taxat cu 12 la sută, care se aplică în prezent.

În următoarele zile, Serviciul Fiscal va activa conform următorului program:

  • 27 aprilie, sâmbătă, de la ora 9.00 până la ora 15.00;
  • 30 aprilie, de la ora 8.00 până la ora 17.00;
  • 1 mai, de la ora 9.00 până la ora 15.00;
  • 2 mai, de la ora 8.00 până la ora 19.00.

 Sunt obligați să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice următoarele categorii de contribuabili:

  • persoanele fizice care sunt rezidenţi ai Republicii Moldova şi au obligaţii privind achitarea impozitului pentru etapa I şi, respectiv, etapa a II - a perioadei fiscale 2018;
  • persoanele fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai societăţilor şi acţionari ai fondurilor de investiţii) care nu au obligaţii privind achitarea impozitului, dar direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat la buget.

Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă:

  • în format electronic, prin intermediul serviciului ”Declarație electronică” de la calculator sau telefon mobil (pentru deținătorii de semnătură electronică sau mobilă);
  • pe suport de hârtie, la orice direcție deservire fiscală în baza actului de identitate sau prin sistemul ”Declarație rapidă”;
  • prin intermediul oficiului poștal, expediind formularul declarației printr-o scrisoare recomandată, pe adresa oficiului fiscal la care contribuabilul se deservește.