De un singur click va fi nevoie pentru a accesa oricare dintre serviciile publice prestate de autoritățile din țară. Cabinetul de miniștri a aprobat Hotărârea privind instituirea Sistemului informațional ”Registrul de stat al serviciilor publice”.

Noul sistem va include toate serviciile publice prestate de autoritățile administrației publice centrale de specialitate, cu posibilitatea includerii și a celor prestate de către autoritățile administrației publice locale. Potrivit autorităților, acesta va permite eficientizarea și îmbunătățirea procesului de prestare a serviciilor publice, precum și constituirea unei baze informaționale pentru dezvoltarea Portalului guvernamental unic al serviciilor publice.

Documentul aprobat de Guvern conține Conceptul și Regulamentul Registrului, care descriu principalele aspecte funcționale, organizatorice și tehnologice, aplicate la dezvoltarea și implementarea soluției tehnice, precum și Metodologia cu privire la elaborarea Regulamentului privind organizarea și prestarea serviciului public.

Prin instituirea Sistemului informațional ”Registrul de stat al serviciilor publice” se urmărește și realizarea angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova, asumate prin tratatele internaționale semnate în vederea realizării proiectului  de modernizare a serviciilor publice.

Pentru primul an de creare a Registrului de stat al serviciilor publice vor fi alocate aproximativ 1,8 milioane de lei. Costurile anuale pentru administrarea Registrului sunt estimate la circa 300 mii lei.