Titlurile de capital reprezintă o parte din capitalul emitentului: o persoană care deține o acțiune deține, de fapt, o parte dintr-o societate.

Acea persoană este numită acționar și, de obicei, are dreptul să primească o pondere din profiturile societății (dacă există) prin intermediul unei plăți, de regulă anuale, sub formă de dividend.

În general, titlurile de capital expun investitorii la mai multe riscuri decât titlurile de creanță sau obligațiunile, deoarece plata pe care o primește investitorul din titluri de capital depinde mai mult de rentabilitatea societății, în timp ce plățile din investiția în obligațiuni tind să fie fixe.

De asemenea, titlurile de capital se subordonează în general creanțelor creditorilor: adică, deținătorii de obligațiuni sunt plătiți primii, apoi acționarii, dacă au mai rămas mijloace bănești, în cazul în care o societate își încetează activitatea.

Acțiunile ordinare și preferențiale sunt cele două tipuri principale de acțiuni emise de către societăți. După cum sugerează numele, acțiunile preferențiale primesc în general un tratament preferențial. De exemplu, dacă o societate este lichidată, acționarii preferențiali au mai multe drepturi față de patrimoniul societății decât deținătorii acțiunilor ordinare.

Sursa: Ghidul privind protecția investitorului, elaborat de CNPF.