Primăria municipiului Chișinău a anunțat că furnizorul de apă din capitală, SA ”Apă-Canal Chișinău", continuă primirea cererilor pentru încheierea contractelor individuale cu proprietarii de apartamente la bloc.

Pe parcursul lunii martie au fost înregistrate 833 de cereri din partea proprietarilor de apartamente din blocuri multietajate și 316 solicitări pentru încheierea contractelor cu reprezentanții sectorului particular și agenți economici. Totodată, de la începutul anului curent, au fost depuse 2.079 de cereri din partea proprietarilor de apartamente la bloc.

Anul trecut au fost depuse 3.880 de cereri privind perfectarea contractelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare. De asemenea, au fost încheiate contracte directe cu 2.358 proprietarii de apartamente din 55 de blocuri locative.

Fiecare proprietar de apartament în parte, precum și administratorii blocurilor de locuințe, urmează să pregătească setul de acte necesare pentru încheierea contractelor directe de furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, cu prezentarea acestora la sediul S.A. ”Apă-Canal Chișinău", din str. Albișoara, 38.

Dosarul va conține: cerere-tip, cu anexarea copiei actului de identitate, copia titlului de proprietate sau a altui document care atestă deținerea imobilului care face obiectul locului de consum respectiv, informația precontractuală la contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

În contextul situației pandemice prin COVID-19, furnizorul de apă, SA ”Apă-Canal Chișinău" îndeamnă consumatorii să utilizeze pentru comunicare, după posibilitate, telefonul sau emailul. Accesul persoanelor către birourile și serviciile care au activitate de relații cu publicul este limitat la câte o singură persoană.