Banca de Finanţe şi Comerţ a prezentat rezultatele Adunării generale extraordinare a acţionarilor băncii, care a avut loc la 16 martie, prin corespondenţă.  

În cadrul Adunării au fost adoptate următoarele hotărîri:

  • A fost anulată hotărîrea 2.1. a Adunării generale anuale a acţionarilor din 16.02.2020, proces-verbal nr.65, ”Cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcţii de răspundere a societăţii.”
  • Au fost aprobate condiţiile de remunerare a membrilor Consiliului Băncii.
  •  Au fost adoptate modificările şi completările propuse la Statutul “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.

La Adunare au participat 53 de acţionari, care împreuna deţin 884.418 acţiuni cu drept de vot, ceia ce constituie 73,84% din numărul total al acţiunilor aflate în circulaţie cu drept de vot.