Resursele prevăzute în Bugetul de stat pentru anul 2021 pentru compensațiile oferite în cadrul programului ”Prima Casă” au fost epuizate. Potrivit autorităților, doar pentru luna iunie se atestă o insuficiență de patru milioane lei. Pentru a nu stopa finanțarea cererilor acceptate deja, Guvernul a identificat soluția – să aloce 9,5 milioane lei din Fondul de rezervă. Ulterior, banii ar urma să fie restabiliți prin modificarea Legii bugetului de stat pentru 2021. O decizie în acest sens a fost apobată de Cabinetul de miniștri.

Potrivit notei informative a proiectului, stoparea finanțării cererilor acceptate în Program va crea condiții de neonorare de către beneficiari a obligației de plată către creditori și, respectiv, va crește riscului de declarare a creditelor neperformante.

Totodată, epuizarea alocațiilor pentru finanțarea programelor de compensare, atrage după sine stoparea definitivă a acestora și creșterea riscului de apariție a creditelor neperformante în cadrul Programului de stat ”Prima casă”, din cauza incapacității de plată a unor beneficiari. Totodată apare riscul activării garanțiilor și transferul din bugetul de stat către băncile finanțatoare din program a acestora. Recuperarea mijloacelor financiare, transferate în calitate de garanții către băncile partener va fi posibilă doar după executarea dreptului de ipotecă de către banca comercială și vânzarea imobilului ipotecat. Procedura respectivă este una îndelungată și creează premise pentru blocarea temporară a mijloacelor financiare ce pot fi utilizate în finanțarea altor cheltuieli prioritare.

Autoritățile spun că numărul beneficiarilor de credit ipotecar ”Prima casă” este în creștere. În urma analizei dinamicii de depunere a cererilor pentru acordarea compensațiilor, s-a estimat că până la sfârșitul anului 2021 de programele de compensare vor beneficia 5.873 beneficiari de credite.

Potrivit Ministerului Finanțelor, până în prezent, suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 3,16 miliarde lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 1,58 miliarde lei. Suma compensațiilor acordate din bugetul de stat pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pe care le suportă beneficiarii pentru achitarea creditului ipotecar în cadrul Programului de stat ”Prima casă” constituie 52,3 milioane lei.