Comisia pentru Situații Excepționale a decis extinderea termenilor de implementare a Programului de subvenţionare a dobânzilor și a Programului de rambursare a TVA pe perioada ianuarie-mai 2021. Decizia a fost luată la reuniunea din 8 aprilie.

Astfel, beneficiari ai Programului de subvenţionare a dobânzilor sunt întreprinderile care: 

  • au contractat credite în perioada 1 mai 2020–31 mai 2021 inclusiv;
  • au venituri declarate conform dărilor de seamă fiscale, constatate conform datelor contabilităţii financiare pentru perioada fiscală 2020, sunt mai mici decât cele obținute și declarate pentru perioada fiscală 2019. 

Achitarea subvenţiei se va efectua pentru dobânzile achitate până la data de 31 mai 2021 inclusiv.

În cazul Programului de rambursare a TVA, suma rambursării TVA va constitui mărimea minimă dintre următoarele sume:

  • suma TVA spre deducere în perioada ulterioară, în ultima perioadă fiscală privind TVA;
  • suma achitată a impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru perioada ianuarie-mai 2021 inclusiv.

Suma cumulativă a subvenţiei pe perioada Programului de rambursare a TVA nu va depăşi suma TVA destinată perioadei ulterioare, reflectată în declaraţia privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2020.