În primele nouă luni ale acestui an au fost eliberate cu peste 50 la sută mai multe autorizații de construire. Potrivit informațiilor publicate de Biroul Național de Statistică, în perioada ianuarie-septembrie au fost eliberate 3.279 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în creștere cu 50,1% față de aceiași perioadă a anului trecut.

Datele mai arată că au fost eliberate 2.442 autorizații de construire pentru clădiri rezidenţiale și 837 autorizații de construire pentru clădiri nerezidenţiale, în creștere, respectiv, cu 62,2% și cu 23,3% față de ianuarie-septembrie 2020.

În profil regional, se observă creșteri ale numărului autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale în următoarele regiuni ale ţării: mun. Chișinău (+761 autorizații sau de 2,2 ori mai mult), Nord (+25 sau +12,6%), Centru (+145 sau +39,7%), Sud (+25 sau +21,6%). Totodată, în UTA Găgăuzia s-au eliberat cu 20 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidențiale (sau cu 11,8%) mai puțin comparativ cu perioada respectivă a anului precedent.

În aceeași perioadă, se atestă creșteri ale numărului autorizațiilor de construire pentru clădiri nerezidenţiale în următoarele regiuni: mun. Chișinău (+16 autorizații sau +13,0%), Nord (+68 sau +52,7%), Centru (+72 sau +40,7%), UTA Găgăuzia (+28 sau +23,7%). Totodată, în regiunea Sud s-au eliberat cu 26 autorizaţii de construire pentru clădiri nerezidențiale (sau cu 19,7%) mai puțin comparativ cu perioada respectivă a anului precedent.

Numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri în mediul urban și în cel rural a crescut cu 60,4% și, respectiv, cu 36,8%.