Comisia pentru Situații Excepționale a decis să simplifice unele reguli privind înregistrarea statutului de șomer. Noile reguli au fost aprobate în cadrul ultimei reuniuni, prin derogare de la prevederile Legii cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj și vor fi aplicate pe perioada stării de urgenţă.

Astfel, subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă vor putea lua decizii decizii privind:

  • programarea vizitelor lunare la subdiviziunea teritorială la care este înregistrată persoana ca şomer, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;
  • participarea şomerilor la interviuri cu angajatorii în legătură cu perspectivele de angajare, organizate de subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forţei de muncă sau din propria iniţiativă;
  • participarea la măsurile active de ocupare a forţei de muncă.

Totodată, Comisia a permis subdiviziunilor teritoriale să înregistreze persoanelor care nu întrunesc condiţiile de a primi statut de şomer, conform Legii nr. 105/2018, dar care şi-au pierdut locul de muncă în perioada stării de urgenţă, în legătură cu situaţia pandemică (situaţie confirmată printr-un certificat al angajatorului la care a lucrat). Regula se va aplica pentru persoanele care:

  • nu sunt angajate oficial, în baza contractului individual de muncă sau contractului de prestări servicii;
  • nu deţin o patentă de întreprinzător individual;
  • nu sunt fondatori, asociaţi sau administratori ai unei persoane juridice cu scop lucrativ sau nu sunt întreprinzători individuali, cu excepţia celor aflaţi în proces de insolvabilitate, lichidare, inactivi sau care nu generează venituri în ultimele 12 luni premergătoare datei înregistrării, fapt confirmat prin menţiunile respective în Registrul de stat al unităţilor de drept, Programul Integrat de Gestiune a Dosarelor sau sistemele informaţionale ale Serviciului Fiscal de Stat;
  • nu realizează venituri la momentul emiterii deciziei de stabilire a ajutorului de şomaj;
  • nu sunt studenţi la una dintre instituţiile de învăţământ, cu frecventă la zi;
  • nu au statut de pensionar.

Persoanele care întrunesc condițiile de mai sus vor primi, din ziua depunerii cererii, ajutorul de şomaj în mărime de 1.054 lei lunar. Plățile se vor face în limita mijloacelor financiare disponibile, iar în cazul în care cheltuielile vor depăşi limita mijloacelor financiare disponibile, acestea vor fi propuse şi aprobate la rectificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021.

Ajutorul de şomaj se achită de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, în baza listei şomerilor cărora Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă le-a stabilit dreptul la ajutor de şomaj în perioada stării de urgenţă.