De la începutul lunii februarie, au intrat în vigoare modificările la Regulamentul Comun cu referire la Actul din 1999 şi Actul din 1960 al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale (DMI).

Astfel, din 1 februarie, este obligatoriu ca adresa de e-mail să fie indicată de:

- solicitanți în cererile de înregistrare internațională;

- noii titulari în cererile prin care se solicită înscrierea modificării titularului;

- reprezentanți/mandatari desemnați prin cererea internațională, printr-o cerere de înscriere a reprezentantului/mandatarului sau printr-o comunicare separată.

Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) va expedia toate comunicările către reprezentant sau, dacă nu este desemnat un reprezentant, către solicitant sau titular, pe cale electronică, la adresa de e-mail indicată.