În Monitorul Oficial al României din 4 martie a fost publicată și a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 14/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

În urma modificărilor, viza de lungă ședere pentru studii va putea fi acordată, la cerere, doar străinilor care solicită intrarea pe teritoriul României în calitate de student, stagiar sau elev, fiind excluse programele de schimb de elevi şi proiectele educaționale.

În cazul străinilor de origine română, bursieri ai statului român sau exonerați de plata taxelor de școlarizare, înscriși la o instituție de învățământ preuniversitar de stat, ciclul liceal, cu frecvență, solicitarea pentru viza de lungă ședere pentru studii trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

 1. dovada acceptării la studii, eliberată de Ministerul Educației, din care să rezulte că vor urma o formă de învățământ cu frecvență la o instituție de învățământ preuniversitar de stat, ciclul liceal;
 2. dovada asigurării condițiilor de cazare;
 3. asigurarea medicală pe perioada valabilității vizei;
 4. încuviințarea părinților sau a tutorelui cu privire la șederea în scop de studii pe teritoriul României, în cazul minorilor.

Străinii bursieri ai instituțiilor de învățământ universitar de stat, acreditate ori autorizate provizoriu potrivit legii, cursuri cu frecvență, vor putea solicita viză de lungă ședere pentru studii, nefiind necesară dovada achitării taxei de studii şi nici dovada mijloacelor de întreținere.

Prelungirea dreptului de şedere:

1. Străinii intrați în România în calitate de stagiari care participă la un program de formare profesională neremunerată pot solicita prelungirea dreptului de ședere dacă prezintă:

 1. acord de formare profesională;
 2. angajament scris al entității-gazdă, în sensul că, în cazul în care un stagiar rămâne în mod ilegal pe teritoriul României, entitatea respectivă răspunde de rambursarea cheltuielilor suportate din fonduri publice pentru șederea și îndepărtarea stagiarului respectiv;
 3. dovada deținerii unei diplome de absolvire a învățământului superior în ultimii 2 ani care precedă data cererii sau dovada participării la un ciclu de studii care conduce la obținerea unei astfel de diplome;
 4. dovada mijloacelor de întreținere în cuantum de cel puțin nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru o perioadă de cel puțin 6 luni.

2. Străinii de origine română, bursieri ai statului român sau exonerați de plata taxelor de școlarizare pot solicita prelungirea dreptului de ședere pe o perioadă egală cu durata totală a studiilor, dacă:

 1. sunt înscriși la o instituție de învățământ preuniversitar de stat, ciclul liceal, cu frecvență;
 2. au încuviințarea părinților sau a tutorelui cu privire la șederea în scop de studii pe teritoriul României, în cazul minorilor.

3. Străinii bursieri ai instituțiilor de învățământ universitar de stat pot solicita prelungirea dreptului de şedere pe o perioadă egală cu durata totală a studiilor, dacă fac dovada că:

 1. sunt bursieri la o instituție de învățământ universitar de stat, acreditată ori autorizată provizoriu potrivit legii, cu frecvență;
 2. au încuviințarea părinților sau a tutorelui cu privire la șederea în scop de studii pe teritoriul României, în cazul minorilor.

Bursierilor statului român, străinilor de origine română, precum și străinilor bursieri ai instituțiilor de învățământ universitar de stat, acreditate ori autorizate provizoriu potrivit legii, li se poate prelungi dreptul de ședere temporară pentru studii, fără a face dovada mijloacelor de întreținere.

Sursa: juridice.ro