În primul semestru, 98 la sută din exporturile din Republica Moldova au fost făcute utilizând declarațiile vamale perfectate electronic. În cazul importurilor, indicatorul este mai mic, 56 la sută. Datele au fost publicate de Serviciul Vamal.

Totodată, potrivit autorităților, în primele șase luni ale anului, absolut toate declarațiile de tranzit au fost completate electronic. Potrivit calculelor prezentate de Serviciul Vamal, agentul economic poate perfecta și prezenta declaraţia de export electronic în circa șapte minute, iar costurilor aferente procedurii fiind mai mici de peste trei ori.

Declarația electronică este aplicată următoarelor proceduri vamale: import definitiv a mărfurilor străine, export definitiv, export temporar în cadrul unei operațiuni de perfecționare pasivă sau export temporar în vederea returnării ulterioare a mărfurilor în aceeași stare.

E-customs este platforma de prestare a serviciilor electronice vamale care elimină hârtia și ușurează procesul de declarare a importului și exportului. Facilitatea este oferită deținătorilor de semnătură electronice, iar procedurile pot fi completate fără deplasarea la posturile vamale. Documentele completate on-line au aceeași valoare juridică ca și declarațiile pe suport de hârtie.

Menționăm că vămuirea electronică, prin definiție, elimină contactul direct între operatorul economic și funcționarul vamal, fiind, astfel, minimizate eventualele incidente de integritate.