Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat desfășurarea unei licitații cu strigare pentru privatizarea bunurilor proprietate de stat pentru data de 4 noiembrie, ora 10:00.

Potrivit anunțului, la licitație sunt scoase mai multe terenuri pentru construcții, amplasate la diferite adrese din Chișinău, a căror valoarea depășește cumulativ 60 de milioane de lei.

Conform informațiilor, sunt expuse pentru licitare următoarele bunuri:

 • Complex de bunuri: construcție, 854 m2 şi teren pentru construcții, 0,4181 ha (mun. Chișinău, or. Codru, str. Vierului f/n) la prețul inițial de vânzare 5.500.000 lei;
 • Bun imobil, 0,0868 ha (teren pentru construcții), mun. Chișinău, str. Vasili Dokuceaev, 38/1 la prețul inițial de vânzare 3.000.000 lei;
 • Bun imobil, 6,1304 ha (teren pentru construcții), mun. Chișinău, str. Pădurii, 26/1 la prețul inițial de vânzare 50.000.000 lei ;
 • Bun imobil, 0,0725 ha (teren pentru construcții), mun. Chișinău, str. Sprîncenoaia, 5 la prețul inițial de vânzare 1.500.000 lei ;
 • Bun imobil, 0,1994 ha (teren pentru construcții), mun. Chișinău, or. Codru, str. Cramei, 10 la prețul inițial de vânzare 2.000.000 lei ;
 • Bun imobil, 0,7105 ha (teren pentru construcţii cu număr cadastral 0100313393), mun.Chişinău, str.M.Sadoveanu, 40 la prețul inițial de vânzare 6.500.000 lei.

La licitații pot participa:

 • persoane fizice şi juridice din Republica Moldova;
 • persoane fizice şi juridice străine cu capital social integral privat, apatrizi în conformitate cu legea;
 • asociaţii ale persoanelor specificate la lit. a) şi b).

Persoanele interesate urmează să prezinte, până la 3 noiembrie, ora 16:00, cerere de participare conform modelului din Anexa nr.1 la Regulamentul privind licitațiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului 136/2009.

La cerere se vor anexa:

 • în cazul persoanelor juridice autohtone - extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, copii de pe decizia privind înregistrarea persoanei juridice şi de pe situațiile financiare pentru perioada de gestiune precedentă prezentate Direcțiilor teritoriale a Biroului Național de Statistică, autentificate de conducător;
 • în cazul persoanelor juridice străine - copii de pe decizia privind înregistrarea persoanei juridice şi situațiile financiare pentru perioada de gestiune precedentă, legalizate în modul stabilit;
 • în cazul persoanelor fizice - copia de pe buletinul de identitate;
 • în cazul participării prin reprezentanți, procura eliberată în ordinea stabilită de lege;
 • documentul de plată privind achitarea acontului în mărime de 10% de la prețul inițial de vânzare al bunului expus la licitație şi a taxei de participare la licitație.

Pentru participare la licitații, persoanele juridice din Republica Moldova, persoanele fizice și juridice străine, apatrizii achită taxa de participare în mărime de 5.000 lei, persoanele fizice din Republica Moldova – 2.000 lei.

În cazul, în care participantul intenționează să participe la licitarea mai multor bunuri, acontul se va achita pentru fiecare bun în parte. Acontul câștigătorului licitației este inclus în prețul bunului procurat.

Licitația se va desfășura la 4 noiembrie, ora 10:00 pe adresa: MD-2012, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale nr.1, Casa Guvernului.