Rezidenții care intenționează să obțină licență pentru prestarea serviciilor de plată, pentru emiterea monedei electronice sau care intenționează să achiziționeze participațiuni calificate în cadrul unei societăți de plată/ societăți emitente de monedă electronică, pot depune cererea către Banca Națională a Moldovei la distanță, prin intermediul Portalului Web al Sistemului informatic. Serviciul este disponibil la adresa https://crm.bnm.md.

Totodată, societățile de plată/societățile emitente de monedă electronică licențiate pot utiliza această platformă pentru înregistrarea agenților, modificarea licenței și pentru alte operațiuni cu aceasta (copii autorizate, reperfectarea licenței și copii autorizate de pe licența neperfectată, duplicatul licenței și copii autorizate de pe duplicatul licenței, cerere pentru retragerea licenței).

BNM menționează în compartimentul de ajutor al Portalului Web al BNM sunt plasate și ghidurile aferente modulelor disponibile. Aici se conțin informații generale despre modul în care poate fi utilizat portalul web vizat, precum și sunt descriși pașii care urmează să parcurgă utilizatorul portalului pentru inițierea și depunerea unei cereri.

Funcționalitățile sunt disponibile cu autentificare mPass și aplicarea semnăturii electronice a utilizatorului.