Persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2020 urmează să o facă până la 30 aprilie inclusiv.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat a comunicat că a fost asigurată procesarea datelor aferente Notelor de informare (Forma IALS18) pentru veniturile realizate de persoanele fizice în perioada anului 2020.

Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă de către contribuabili prin următoarele metode:

  • în format electronic, prin intermediul serviciului ”Declarație electronică”, serviciu care permite previzualizarea, modificarea și transmiterea Declarației cu aplicarea semnăturii mobile și electronice, accesând portalul www.servicii.fisc.md;
  • pe suport de hârtie la direcțiile de deservire fiscală, indiferent de locul de domiciliu sau reședința acestora, solicitând versiunea Declarației precompletate în baza actului de identitate sau prin depunerea Declarației rapide.

Totodată, SFS a informat că au fost efectuate ajustările de rigoare în funcționalul Serviciului electronic ”Declarație electronică”, astfel încât persoanele fizice să aibă posibilitatea depunerii declarațiilor pe venit (Forma CET18) prin accesarea serviciului ”Declarație precompletată”.

Modulul dat permite generarea unei declaraţii precompletate cu datele disponibile în Sistemul informaţional al autorităţii fiscale la data generării. În cazul în care datele prezentate sunt complete și nu necesită a fi completate suplimentar, contribuabilul o semnează şi, ulterior, o transmite către SFS în mod electronic prin intermediul serviciului electronic menționat. În caz dacă survine necesitatea modificării datelor din declaraţia precompletată, contribuabilul urmează să acceseze butonul ”Modificare” şi să efectueze modificările de rigoare în Declarație.

Prin urmare, persoanele fizice care au obligaţia să depună declaraţia privind impozitul pe venitul obţinut în anul 2020 sau şi-ar dori să desemneze un cuantum procentual de 2%, au posibilitatea de a prezenta Declarația către Serviciul Fiscal de Stat, utilizând modulul ”Declaraţia precompletată” din cadrul SIA ”Declaraţia electronică”.
 
Persoanele fizice care nu dispun de semnătură electronică au posibilitatea depunerii ”Declarației precompletate” la subdiviziunile teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat. În acest caz, funcționarii fiscali, în baza buletinului de identitate a contribuabilului, vor genera Declarația precompletată privind impozitul pe venit a persoanei fizice. Ulterior, după confirmarea plenitudinii datelor reflectate în aceasta, se va asigura depunerea declarației.