Institutul Național al Justiției vrea să extindă categoriile de persoane care pot fi admise la cursurile de instruire inițială a candidaților la funcția de judecător. Un demers privind modificarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere a fost expediat pentru avizare Consiliului Superior al Magistraturii.

Mai exact, INJ vrea ca la concurs să poate fi admiși și persoanele care au experiență profesionale în alte specialități juridice decât cele enumerate expres în Regulament. Lista exactă a specialităților ar urma să fie stabilită de Guvern. În prezent, Regulamentul spune că persoanele care solicită admiterea la Institut pentru a candida la funcţia de judecător trebuie să aibă o vechime în muncă de cel puţin doi ani în profesii de specialitate juridică: procuror, avocat, avocat parlamentar, notar, executor judecătoresc, ofiţer de urmărire penală, consilier de probaţiune, personalul de specialitate juridică din cadrul birourilor de avocați, avocat stagiar, notar stagiar, personalul de specialitate juridică din cadrul birourilor notariale, formator titular sau cumular în domeniul dreptului în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, cadrul didactic titular în domeniul dreptului, personalul de specialitate juridică din cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor, Curţii Constituţionale, Ministerului Justiţiei, instanţelor judecătoreşti şi procuraturilor, angajaţii direcţiilor/secţiilor juridice sau similare acestora din cadrul altor autorităţi publice.

Plenul CSM spune că propunerile sunt contrare prevederilor legale din art. 6 a Legii cu privire la statutul judecătorului. care reglementează condițiile pentru a candida la funcţia de judecător, și anume: se consideră vechime în muncă care oferă persoanei dreptul de a candida la funcţia de judecător activitatea acesteia pe parcursul ultimilor 5 ani în calitate de judecător sau judecător-asistent al Curţii Constituţionale, judecător în instanţele internaţionale, procuror, profesor de drept titular în instituţiile de învăţământ superior acreditate, formator al Institutului Naţional al Justiţiei în domeniul dreptului, avocat, asistent judiciar sau grefier.

Totodată, CSM afirmă că sunt incidente și relatările art. 15 din Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei, care stabilesc condiţiile pentru înscrierea la concursul de admitere, iar persoanele care solicită admiterea la cursurile de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător trebuie să aibă o vechime în muncă de cel puţin 2 ani în specialităţile juridice. La caz, conform art. VIII alin. (2, 3) din Legea nr. 85 din 28 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, s-a stabilit:

  • începând cu 1 ianuarie 2020, la examenele pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă pot participa doar persoanele care au acumulat până la data respectivă o vechime în muncă de cel puțin 7 ani în specialitățile juridice, cu excepțiile stabilite de Legea cu privire la statutul judecătorului şi de Legea cu privire la Procuratură;
  • lista specialităților juridice care necesită o vechime în muncă de 7 ani pentru candidații la funcția de judecător sau de procuror se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii şi, respectiv, de Consiliul Superior al Procurorilor.

În context, în iulie 2019, CSM a aprobat Lista specialităților juridice pentru candidații la funcția de judecător în baza vechimii în muncă, după cum urmează:

Din cadrul secretariatelor CSM şi ale instanțelor judecătoreşti: -

  • șeful Secretariatului CSM/instanţei;
  • șeful adjunct al Secretariatului CSM/instanţei;
  • șeful Direcției/ Secției/ Serviciului CSM/instanțelor judecătorești;
  • consultant principal/consultant superior/consultant CSM/ instanțe judecătorești;
  • specialist principal/ specialist superior/specialist CSM/ instanțe judecătorești.

Prin urmare, CSM spune că, prin prisma prevederilor alin. (3) art. VIII al Legii nr. 85 din 28 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, prerogativa stabilirii specialităților juridice îi revine Consiliului Superior al Magistraturii şi, respectiv, Consiliului Superior al Procurorilor.