Deoarece își monitoriza salariații atât în sala de mese, cât și în zona vestiarelor, o firmă din domeniul alimentar a fost amendată de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România (ANSPDCP) cu aproape 5.000 de euro, scrie avocatnet.ro.

Firma, în calitate de operator de date personale, a fost sancționată cu amendă în valoare de 24.362,50 lei, sumă ce reprezintă echivalentul în lei a 5.000 de euro.

Întreprinderea a fost sancționată de ANSPDCP fiindcă ”a prelucrat imaginea angajaților săi, în mod excesiv, prin intermediul camerelor video instalate în spații cu destinația de vestiare și în zona destinată servirii mesei, invocând scopul protejării bunurilor și a produselor societățiii, precum și al descurajării furtului”, așa cum precizează instituția.

În acest caz, autoritatea a apreciat că prelucrarea datelor personale nu a fost adecvată, relevantă şi limitată la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate (reducerea la minimum a datelor), așa cum scrie în Regulamentul General privind Protecția Datelor (Regulamentul (UE) 679/2016 - GDPR).

În plus, ANSPDCP a stabilit că salariații vizați de monitorizarea video nu și-au dat acordul pentru prelucrarea datelor și nici nu a putut fi stabilit un alt temei legal pentru această prelucrare, firma neputând face dovada respectării principiilor de prelucrare.

Pe lângă amendă, autoritatea a aplicat firmei și mai multe măsuri corective. Astfel, firma este obligată să respecte de-acum, la prelucrarea datelor personale în activitatea de monitorizare video, principiul ”reducerii la minimum a datelor” din GDPR.

Apoi, firma trebuie, de asemenea, să modifice orientarea camerelor video, astfel încât acestea să nu monitorizeze activitatea salariaților în vestiare sau în sala de mese.

Conform GDPR, principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal stabilesc că acestea trebuie să fie:

  • prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată (legalitate, echitate şi transparenţă);
  • colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi să nu fie prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri (limitări legate de scop);
  • adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate (reducerea la minimum a datelor);
  • exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate (exactitate);
  • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele (limitări legate de stocare);
  • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare (integritate şi confidenţialitate).

Atunci când își monitorizează salariații la locul de muncă, pentru a evita abuzurile, firmele trebuie să respecte o serie de condiții. Condițiile în care este permisă monitorizarea video sau a conversațiilor salariaților sunt conținute de Legea nr. 190/2018, care include câteva măsuri pentru aplicarea GDPR.

De principiu, angajatorii pot apela la monitorizarea salariaților numai atunci când acest lucru este important pentru companie, iar introducerea monitorizării trebuie discutată în prealabil, astfel încât lucrurile să fie cât se poate de clare de la bun început.