Timp de 14 ani, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor  Mici și Mijlocii (ODIMM) a oferit finanțare pentru 4.500 companii în sumă totală de peste 665 milioane lei. Suportul oferit a generat investiții în economia națională de circa două miliarde lei și au creat aproximativ 11.000 de locuri de muncă. Datele au fost prezentate de către ODIMM.

În total, peste 150 000 de persoane au beneficiat de serviciile ODIMM, dintre care cel puțin 110.000 cetățeni au primit consultanță în afaceri, iar 38.000 de companii au fost instruite.

Potrivit autorității, datorită programelor implementate, companiile reușesc să micșoreze costurile operaționale, să reducă riscurile de business, să aducă valoare adăugată brandului, să genereze noi surse de venit și să devină competitive pe piața locală și pe diverse piețe externe. În prezent, organizația gestionează 12 programe de suport în afaceri, majoritatea din ele, oferă în mod integrat instruire, finanțare și mentorat. ODIMM este prezentă în toate regiunile Moldovei, de la Nord la Sud, punând la dispoziția ÎMM-urilor 11 Incubatoare de Afaceri pentru fortificarea start-up-urilor, 3 clustere pentru consolidarea relațiilor dintre actorii regionali; o rețea de centre de consultanță, pe lângă consiliile raionale, sunt în proces de constituire Platformele Industriale Multifuncționale pentru susținerea producătorilor locali.

Totodată, pe parcursul anului 2021, cu suportul Guvernului și a partenerilor de dezvoltare externi, ODIMM va lansa șapte noi programe de suport în afaceri care vor spori competitivitatea ÎMM-urilor, vor oferi antreprenorilor, aflați în dificultate oportunități de relansare a afacerilor (a doua șansă), vor fortifica turismul rural, vor impulsiona transferul de tehnologie dintre universități și sectorul privat, și, nu în ultimul rând, vor stimula constituirea întreprinderilor sociale.