Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova (CSE) a dispus ca, pe durata stării de urgență, termenele de prescripţie şi termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență instituite potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 49 din 31 martie 2021.

Cât privește procedurile de executare silită privind executarea documentelor executorii privind litigiile locative sau urmărirea salariului şi altor venituri, cu excepţia documentelor executorii ce vizează încasarea pensiei alimentare, se suspendă de drept. Calcularea dobânzilor şi a penalităţilor în cadrul procedurilor de executare silită pe perioada stării de urgență se suspendă.

În restul cazurilor, activitatea de executare silită continuă numai dacă este posibilă respectarea actelor de dispoziţie ale Comisiei pentru Situaţii Excepţionale, în scopul ocrotirii drepturilor la viaţă şi la integritate fizică ale participanţilor la executarea silită.

Totodată, pe perioada stării de urgență nu pot fi urmărite:

 • bunurile de uz personal sau casnic, inclusiv mobilierul, care sunt indispensabile traiului debitorului persoană fizică și membrilor familiei sale, destinate întreținerii unui mod de trai rezonabil, cu condiția ca valoarea fiecăruia dintre aceste bunuri să nu depășească 5.000 lei;
 • bunurile copiilor debitorului;
 • ordinele, medaliile, alte semne distinctive cu care au fost decorați debitorul sau membrii familiei sale;
 • produsele alimentare necesare debitorului și membrilor familiei sale timp de 3 luni, iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura, alimentele necesare până la noua recoltă, animalele destinate obținerii mijloacelor de subzistență și furajele necesare pentru aceste animale până la noua recoltă;
 • inventarul agricol, inclusiv animalele de muncă, furajele pentru aceste animale și semințele pentru cultura pământului, dacă debitorul se ocupă cu agricultura, în măsura necesară continuării lucrărilor în agricultură;
 • combustibilul, cărbunele, lemnele necesare debitorului și membrilor familiei sale pentru prepararea bucatelor şi încălzirea locuinței calculate ca pentru 3 luni de iarnă;
 • obiectele de cult religios, portretele de familie, verighetele sau alte obiecte care au o valoare sentimentală sau personală, cu excepția bijuteriilor sau altor obiecte de lux;
 • obiectele necesare debitorului pentru a-şi continua exercitarea profesiei sau ocupației;
 • mijloacele de transport speciale pentru persoanele cu dizabilităţi, obiectele indispensabile persoanelor cu dizabilități și cele destinate îngrijirii bolnavilor;
 • autovehiculul, dacă acesta este în mod indispensabil necesar debitorului și membrilor familiei sale;
 • bunul imobil cu destinație locativă în care debitorul are viza de domiciliu, cu condiția că debitorul și soţul/soţia, copilul minor, inclusiv cel adoptiv, sau persoana aflată la întreţinerea debitorului nu au o altă locuință în proprietate sau în folosință;
 • animalele de companie, cu excepția celor crescute în scopuri comerciale.

În cazul documentelor executorii privitoare la creanțele a căror valoare nu depășește 15 salarii medii pe economie, urmărirea bunurilor imobile ale debitorului poate fi făcută numai dacă acesta nu are alte bunuri urmăribile sau dacă are bunuri urmăribile, dar acestea nu pot fi valorificate sau nu pot acoperi valoarea creanței urmărite. Refuzul nejustificat al debitorului de a furniza executorului judecătoresc informațiile, lămuririle și dovezile necesare, precum și furnizarea cu rea-credință de informații incomplete în legătură cu existența și valoarea unor bunuri mobile ori a unor venituri de natură a fi valorificate în vederea acoperirii integrale a creanței permit declanșarea urmăririi silite imobiliare chiar dacă valoarea creanței nu depășește 15 salarii medii pe economie.