Din 1 mai, întreprinderile nu vor avea dreptul să încaseze de la cetățeni plăți în numerar în sumă ce depășește 100.000 de lei pentru fiecare tranzacție pentru bunurile sau serviciile comercializate. Serviciul Fiscal de Stat a emis un comunicat de presă prin care avertizează despre intrarea în vigoare a noilor prevederi.

De asemenea, vor intra în vigoare modificări la art. 293 din Codul contravențional, conform căruia pentru încasarea plăților în numerar de la cetățeni în sumă ce depășește 100.000 de lei per tranzacție sau fracționarea plăților cu scopul eludării limitei stabilite, se sancționează cu amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Tot din 1 mai, produsele alcoolice și cele din tutun introduse pe teritoriul Republicii Moldova și destinate a fi consumate pe teritoriul necontrolat de autoritățile constituționale sunt pasibile marcării obligatorii cu timbru de consum.

La fel, a fost abrogată scutirea de vărsarea la buget a sumei TVA pentru mărfurile produse şi serviciile prestate de către organizațiile şi întreprinderile societăților nevăzătorilor, societăților surzilor şi societăților invalizilor. Astfel, pentru perioadele fiscale începând cu 1 mai 2021, întreprinderile vor declară TVA conform ordinii stabilite prin Ordinul SFS nr.1164/2012, fără indicarea în fereastra din colțul drept de sus al formularului Declarației privind TVA a semnului "X".