În contextul ultimelor discuții și propuneri de modificare a modalității de numire a Procurorului General vă prezentăm care este procedura practicată în diverse țări europene.

Danemarca. Procurorul General este numit şi poate fi eliberat din funcţie de către Ministrul Justiţiei.

Finlanda. Procurorul General şi adjunctul acestuia sunt numiţi de Preşedintele Republicii, la propunerea Guvernului.

Suedia. Procurorul General este numit de către Guvern, pe baza competenţelor profesionale şi este inamovibil.

Germania. Procurorii din cadrul Parchetului Federal sunt numiţi de către preşedintele federal, la propunerea Ministrului Federal al Justiţiei, cu confirmarea Parlamentului (Bundesrat). Procurorii de la nivelul landurilor sunt numiţi de către Ministrul de Justiţie al landului respectiv, moţiunile procurorilor generali fiind hotărâtoare pentru aceste numiri.

Irlanda. 1. ”Attorney General” - desemnat de Preşedintele ţării, la propunerea primului ministru. Nu este un membru al Guvernului, deşi participă la şedinţele Guvernului. Competent în domeniul luptei împotriva corupţiei, formulează avize, supervizează şi redactează texte în acest domeniu. 2. ”Director of Public Prosecution” - instituţie similară Procurorului General. Desfăşoară activităţile de urmărire penală în numele poporului, conform Legii care reglementează activitatea Parchetului . Conducătorul acestei instituţii este numit de Guvern, pe baza listei de candidaţi selecţionaţi de o Comisie statutară. 3. Instituţia Procurorului General - desfăşoară activitatea de urmărire penală. ”Attorney General” nu se implică în deciziile Procurorului General de a începe urmărirea penală.

Olanda. Procurorul General de pe lângă Curtea Supremă este numit pe viaţă. Membrii Comitetului Procurorilor Generali, procurorii de pe lângă curţile de apel şi procurorii districtuali, cât şi procurorii Parchetului Naţional sunt numiţi prin Decret Regal.

Italia. Procurorii sunt magistraţi de carieră. Judecătorii şi procurorii fac parte din acelaşi corp, trecerea de la poziţia de judecător la cea de procuror şi invers fiind posibilă.

Grecia. Procurorii sunt inamovibili, numiţi pe viaţă. Cariera şi transferul acestora depinde de Comisia de Serviciu Judiciar, care este alcătuită exclusiv din judecători şi procurori sub conducerea Preşedintelui Curţii de Casaţie.

Spania. Procurorul General este numit de rege, la propunerea Guvernului şi după consultarea Consiliului General al puterii judiciare. Consiliul Parchetului Naţional (ca organism reprezentativ al procurorilor) poate să îşi exprime opinia în privinţa numirii procurorilor. Procurorii sunt subordonaţi ierarhic procurorului general. În cazul în care există o diferenţă de opinie între procurorul general şi un procuror subordonat, opinia procurorului general va prevala, însă numai în urma unei proceduri transparente, care presupune consultarea unor instituţii relevante.

Portugalia. Procurorul general al Republicii este numit pentru o perioadă de şase ani de către Preşedintele Republicii, la propunerea Guvernului. Poate fi revocat numai la iniţiativa comună a Guvernului şi a Preşedintelui (ceea ce, în baza prevederilor constituţionale este foarte puţin probabil a se realiza).

Franța. Numirea procurorilor din afara ierarhiei se face prin decret al Preşedintelui Republicii, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Procurorii sunt numiţi în urma absolvirii Şcolii Naţionale de Magistratură. Judecătorii şi procurorii  fac parte din corpul magistraţilor, aplicându-li-se reguli comune privind cariera.

Belgia. Regele numeşte şi revocă procurorii, la propunerea Consiliului Superior Judiciar.

Polonia. Ministrul Justiţiei cumulează funcţia de procuror general şi este numit de Parlament, la propunerea Preşedintelui. Adjuncţii acestuia sunt numiţi de Primul Ministru la propunerea Ministrului Justiţiei. Ministrul Justiţiei îi numeşte pe ceilalţi procurori (în cazul procurorilor militari, la propunerea Ministrului Apărării). Ministrul Justiţiei are şi competenţa de a promova procurorii.

Cehia. Procurorul suprem este numit şi demis de Guvern la propunerea Ministrului Justiţiei. Ministrul Justiţiei numeşte şi revocă adjuncţii Procurorului suprem, la propunerea acestuia din urmă. Ministrul Justiţiei numeşte pe perioadă nedeterminată înalţii procurori, la propunerea Procurorului General şi procurorii regionali, la propunerea înalţilor procurori în jurisdicţia cărora se face numirea. De asemenea, Ministrul Justiţiei numeşte procurorii districtuali, la propunerea procurorilor regionali. Candidaţii la posturile de procuror sunt selectaţi de către o comisie compusă din procurori şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei. După o perioadă de pregătire de trei ani se susţine un examen, în urma căruia se fac numirile în funcţia de procuror.

Estonia. Guvernul numeşte în funcţie Procurorul General, la propunerea Ministerului Justiţiei, după consultarea Comitetului Juridic din Parlament (Riigikogu). Ministrul Justiţiei numeşte procurorii cu funcţii de conducere de la nivelul districtelor şi oraşelor, la propunerea Procurorului General.  Ministrul Justiţiei numeşte ceilalţi procurori pentru o perioadă nedeterminată, la propunerea Comitetului procurorilor pentru concurenţă şi evaluare. Procurorul General şi procurorii cu funcţii de conducere sunt numiţi pentru o perioadă de cinci ani. Ceilalţi procurori sunt numiţi pe o perioadă nedeterminată şi în urma unui concurs.

Slovenia. Procurorii sunt numiţi de Guvern, la propunerea Ministrului Justiţiei, care la rândul său primeşte propuneri de la Comisia de personal din cadrul Parchetului. Procurorul General este numit de către Adunarea Naţională, la propunerea Guvernului, pentru 6 ani. Actul de numire se publică în Monitorul Oficial.

Letonia. Procurorul General este numit sau eliberat din funcţie de către Parlament, la iniţiativa Preşedintelui Curţii Supreme. Procurorii sunt numiţi de către Procurorul General pentru o perioadă nedeterminată. Procurorii şefi sunt numiţi pe cinci ani, cu avizul comisiei de evaluare. Procurorul General decide cu privire la promovarea procurorilor, în considerarea rezultatelor activităţii lor, vechimii în muncă şi a concluziilor comisiei de evaluare. Există posibilitatea ca procurorii să devină judecători reciproca fiind, de asemenea, valabilă.

Lituania. Procurorii sunt numiţi în funcţie şi destituiţi de către Procurorul General. Procurorul General este numit de Parlament pentru un mandat de 7 ani şi este eliberat din funcţie de către Preşedintele Republicii. Situaţiile în care Procurorul General poate fi îndepărtat din funcţie sunt enumerate în Legea privind Parchetele.

Slovacia. Procurorul General poate fi numit sau destituit de către Preşedintele Republicii la propunerea Parlamentului. Mandatul său este de şapte ani şi poate fi reînnoit o singură dată consecutiv.

Procurorul General numeşte şi revocă din funcţie pe Prim Procurorul adjunct şi pe ceilalţi procurori adjuncţi.

Ungaria. Procurorul general este ales de către Parlament pentru o perioadă de 6 ani la propunerea Preşedintelui Republicii.

Bulgaria. Procurorul General este numit de Preşedintele Republicii, la propunerea Consiliului Judiciar Suprem, pentru un mandat de şapte ani.