Autoritatea Națională de Integritate  (ANI) a stabilit, referitor la o persoană supusă controlului, o dublă încălcarea a regimului juridic al incompatibilităților, atât din funcția de deputat, cât și din funcția de consilier raional.

Încălcarea a avut loc prin nesoluționarea în termen de 30 zile a stării de incompatibilitate generată de exercitarea concomitentă a mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și de consilier în cadrul unui Consiliu raional.

Acesta a beneficiat pe o perioadă de două luni, până la expirarea mandatului de deputat, de venituri sub formă de salariu de deputat și indemnizații în calitate de consilier raional.

Astfel, Autoritatea Națională de Integritate, în termen de 15 zile din data rămânerii definitive a Actului de constatare relevant, va sesiza Comisia Electorală Centrală în vederea ridicării mandatului de consilier în cadrul Consiliului raional.

De asemenea, persoanei supuse controlului i se va aplica interdicția de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, inclusiv eligibilă, pe o perioadă de trei ani, conform legislației în vigoare.