Versiunea modernizată a aplicației electronice pentru declararea prealabilă TIR-EPD (TIR – Electronic Pre-Declaration) a Uniunii Internaționale a Transportului Rutier (IRU) este complet funcțională în cadrul Sistemului informațional ”ASYCUDA World” al Serviciului Vamal al Republicii Moldova. Aceasta este utilizată deja pe larg de transportatorii internaționali de mărfuri. De la intrarea în deplină funcțiune, pe 18 martie, au fost perfectate 230 de declarații electronice prealabile privind mărfurile transportate sub acoperirea Carnetului TIR.

Datele au fost prezentate la un eveniment dedicat punerii în deplină funcțiune a modulului TIR-EPD. Noua versiune a modulului este oferită de AITA, fiind implementată cu susținerea Programului USAID Reforme Structurale în Moldova.

TIR-EPD este o aplicație care permite titularilor de carnete TIR să transmită gratuit declaraţii electronice prealabile către autorităţile vamale din statele tranzitate. Acest schimb de informaţii ȋn avans facilitează analiza riscurilor şi accelerează trecerea frontierei țărilor tranzitate. Actualmente, TIR-EPD este implementat în 35 de țări din Europa și Asia.

Directorul Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, susține că noua aplicație TIR-EPD va ușura activitatea atât a transportatorilor internaționali de mărfuri, cât și a inspectorilor vamali. Și asta, deoarece, acum, toată informația din Carnetul TIR îi apare vameșului în format electronic, iar acesta nu mai trebuie să completeze toate rubricile manual. ”Este evident că pentru transportatorii internaționali de mărfuri, aceasta înseamnă reducerea semnificativă a timpului de așteptare în vamă și implicit, economisire de timp și de resurse”, a argumentat Vitalie Vrabie.

Șeful interimar al Departamentului dezvoltare economică din cadrul Misiunii USAID Moldova, Steven Welker a declarat că anul trecut a fost realizat un studiu de Evaluare a Coridoarelor Comerciale, care a vizat examinarea fluxului de mărfuri prin Moldova. Ca rezultat al evaluării a fost atestat faptul că peste 90% din comerțul extern al Republicii Moldova este transportat cu camioane. ”Au fost atestate probleme serioase determinate de întârzierile la frontieră, acestea având un impact real negativ asupra economiei Republicii Moldova. Lucrăm acum cu dumneavoastră pentru a rezolva aceste probleme. TIR-EPD este prima inițiativă dintr-un șir de mai multe inițiative care, credem noi, vor aduce îmbunătățiri reale și durabile.”, a menționat acesta.