Curtea de Apel Chișinău a revenit din 29 aprilie la regim obișnuit de muncă.

Potrivit unei dispoziții a președintelui CA Chișinău, completele de judecată vor dispune măsurile necesаrе pentru stabilirea de ore diferențiate în scopul soluționării cauzelor, ore alocate fiесărui dosar sau unui anumit număr de dosare. Totodată, ședințele de judecată în cauzele penale, cu participarea persoanelor deținute sub arest, se vor desfășura preponderent prin teleconferință, iar escortarea deținuților, pentru participare nemijlocită în ședințele de judecată, va fi permisă doar cu condiția echipării obligatorii а tuturor celor implicați.

Alte măsuri dispuse pot fi consultate aici.

De asemenea, începând cu 30 aprilie și până la schimbarea situației epidemiologice, Curtea de Apel Bălți va examina cauzele pendinte în regim obișnuit, cu respectarea unor reguli. În cauzele care vor fi judecate în perioada menționată, judecătorii vor proceda, în măsura în care este posibil, la audierea în sistem de videoconferință şi în vederea protejării sănătății publice, vor evalua posibilitatea declarării şedinței nepublice.

Conducerea Curții a mai dispus prezența obligatorie în instanță a completelor de judecată doar în zilele stabilite pentru desfășurarea ședințelor de judecată.

Totodată, în perioada 4 mai 2021 – 28 mai, la Curtea de Apel Comrat s-a instituit un regim specific de muncă cu respectarea mai multor reguli. Şedinţele de judecată se vor desfăşura în mod obişnuit, conform procedurii prevăzute de lege, cu participarea justițiabililor în număr care să corespundă măsurilor de protecţie împotriva răspândirii infecţiei cauzate de COVID-19.