Curtea Supremă de Justiție va activa, în perioada 1 – 15 martie, conform unui program special de muncă. O dispoziție în acest sens a fost semnată de președintele interimar al instanței, Vladimir Timofti.

Astfel, a fost stabilit program zilnic de muncă pentru toți angajații CSJ cu începerea activității la ora 8.30 până la 17.00, cu pauză de masă între 12.30 și 13.00.

Menționăm că, Judecătoria Chișinău și Curtea de Apel Chișinău au instituit, de asemenea, regim special de activitate până în data de 15 martie. Instanțele au impus, însă, și mai multe reguli privind accesul persoanelor și eliberarea documentelor.

Curtea Supremă de Justiţie este condusă de un preşedinte și doi vicepreşedinţi, care sunt concomitent preşedinţi ai Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ şi, respectiv, ai Colegiului Penal. În cadrul instanței activează 30 judecători (dintre care doi judecători exercită concomitent şi funcţia de vicepreşedinte al colegiului) care îşi desfăşoară activitatea în colegii şi în cadrul Plenului Curţii.