Ministerul Justiției a respins propunerea Avocatului Poporului de reducere a mărimii minime a amenzilor aplicate persoanelor fizice și stabilire de sancțiuni alternative ca munca neremunerată în folosul comunității pentru nerespectarea restricțiilor impuse în perioada stării de urgență.

Un demers în acest sens, care viza revizuirea prevederilor art. 761 din Codul contravenţional a fost înaintat de Mihail Cotorobai la sfârșitul lunii aprilie.

Potrivit instituției ombudsmanului, în răspunsul Ministerului Justiției la această propunere se spune că ”în situaţia în care răspândirea accelerată a noului coronavirus, Covid-19 la nivel internaţional şi naţional, a determinat adoptarea de către legiuitor a unor norme sancţionatoare pentru nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire şi combatere a consecinţelor pandemiei de Covid-19, art. 761 din Codul contravenţional se încadrează în lista măsurilor pe care statul le-a întreprins în scopul asigurării sănătăţii populaţiei faţă de un pericol real şi iminent provocat de bolile epidemice şi mai ales în contextul în care, în legislaţia naţională de domeniu se atesta un vid legislativ”.

Ministerul Justiției nu a acceptat nici recomandarea cu privire la o eventuala reglementare a aplicării unei sancţiuni alternative sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii pentru nerespectarea restricțiilor impuse în perioada stării de urgență. Poziția ministerului a fost argumentată prin faptul că munca neremunerată în folosul comunităţii poate fi aplicată doar persoanelor care acceptă să execute o asemenea sancţiune. Totodată, munca neremunerată în folosul comunităţii nu poate fi executată în timpul nopţii sau în condiţii vătămătoare, în locuri periculoase ori care prezintă risc pentru sănătatea sau integritatea persoanelor condamnate ori pentru dezvoltarea minorilor condamnaţi. Munca neremunerată se realizează la obiectele cu destinaţie socială, or actuala situaţie epidemiologică din ţară reduce la minim aplicarea eficientă a sancţiunii contravenţionale şi facilitează răspândirea bolii declarate ca fiind epidemică.

În prezent, la Curtea Constituțională se află în examinare două sesizări si mai multe excepții de neconstituționalitate referitoare la controlul constituționalității articolului 761 din Codul contravențional. La solicitarea Curții Constituționale, Avocatul Poporului a prezentat opiniile sale la sesizările aflate în examinare la Curtea Constituțională.  

În concluzia sa, Avocatul Poporului a susținut, printre altele, că mărimea minimă a amenzii  este disproporționată în raport cu nivelul de trai al populației din Republica Moldova, care în lipsa unor prevederi și criterii suficient de clare de individualizare a sancțiunii afectează principiul proporționalității sancțiunilor şi poate aduce atingere dreptului la proprietate, precum și dreptului la un trai decent a persoanelor amendate, în special a celor care fac parte din grupurile vulnerabile (persoanele cu dizabilități, persoanele în etate, persoanele lipsite de surse de existență).