În luna ianuarie vor fi supuși controlului fiscal 48 de agenți economici, lista acestora fiind aprobată prin  Ordinul Serviciului Fiscal de Stat. Astfel, câte 18 contribuabili vor fi supuși controlului prin metoda de verificare totală și prin metoda de verificare tematică, iar 12 agenți economici – prin metoda de verificare parțială, scrie monitorul.fisc.md.

Decizia privind includerea agentului economic în lista controalelor se ia în rezultatul analizei riscurilor incluse în Registrul riscurilor de conformare fiscală.

În lista agenților economici ce vor fi supuși controalelor fiscale planificate în anul 2022 au fost incluși 652 de contribuabili, iar acțiunile de control vor fi îndreptate spre contribuabilii cu risc major de admitere a încălcărilor fiscale, dar și încurajarea conformării voluntare prin mediatizarea celor mai relevante cazuri de încălcare fiscală.