Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis să prelungească, cu 20 de zile, termenul de depunere a dosarelor de participare la concursul pentru desemnarea unui judecător în calitate de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției. Decizia a fost luată după ce, în termenul stabilit inițial, în concurs s-a înscris doar Violeta Chisilița, magistrat la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani.

Funcția a devenit vacantă după ce membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Dorel Musteață a fost revocat din această funcție. Decizia a fost luată de CSM în baza cererii depuse de Dorel Musteață, după ce Consiliul a fost sesizat despre incompatibilitatea acestuia de a ocupa funcția de membru al Consiliului Institului Național al Justiției și cea de membru al CSM. Sesizarea a fost depusă de Ghenadie Pavliuc, membru al Consiliului Institutului Național al Justiției și vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.

Potrivit Legii cu privire la Institutul Național de Justiție, Consiliul este structura supremă de conducere al Institutului. Acesta este alcătuit din 13 membri. Mandatul membrilor Consiliului este de o durată de patru ani şi poate fi reînnoit doar o singură dată.

Membrii Consiliului beneficiază, pentru fiecare şedinţă la care participă, de o indemnizaţie echivalentă cu a zecea parte din salariul mediu pe economie realizat în anul precedent celui de gestiune drept unitate de referință.