Parlamentul a anunțat concurs repetat pentru ocuparea funcția de director al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și cea de director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. Decizia a fost luată de Comisia economie, buget și finanțe după analiza suplimentară a dosarelor depuse în concurs.

Astfel, persoanele care vor să fie la conducerea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor se pot înscrie în concurs până miercuri, 31 octombrie, inclusiv. Printre documentele ce trebuie prezentate se regăsesc diplomele de studii, Curriculum Vitae, scrisoare de motivare, dar și certificat de integritate eliberat de Autoritatea Națională de Integritate. Mai multe detalii despre concurs pot fi accesate aici.

În schimb, concursul pentru ocuparea funcția de director al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică a fost prelungit până în data de 26 noiembrie. Candidații vor fi evaluați după următoarelor criterii:

  • experinență în sectoarele reglementate ;
  • experiență în funcție decizională;
  • experiență în organele decizionale colegiale;
  • cunoșterea legislației, a documentelor strategice și a logicii actelor normative relevante pentru domeniile reglementate;
  • viziuni în raport cu Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică și evoluția sectoarelor reglementate în dependență de poziția regulatorului;
  • cunoașterea activității economico-financiare a întreprinderilor din sectoarele reglementate;
  • cunoașterea și experiența în domeniul macroeconomic;
  • abilități de comunicare.

Mai multe detalii despre concurs pot fi accesate aici.