Biroul Național de Statistică a prezentat datele statistice privind cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-septembrie 2020. Potrivit datelor, în luna septembrie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a înregistrat o creștere cu 2,9% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi o creștere cu 9,3% comparativ cu luna septembrie 2019.

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei în septembrie 2020 a crescut cu 15,5% (în preţuri comparabile) faţă de luna august 2020 şi a scăzut cu 3,6% comparativ cu luna septembrie 2019.

În ianuarie-septembrie 2020, cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat cu 1,4% (în preţuri comparabile) faţă de perioada corespunzătoare din 2019.

În același timp, cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei s-a micșorat cu 21,2% (în preţuri comparabile) în raport cu ianuarie-septembrie 2019.

În luna septembrie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut cu 20,5% (în preţuri curente) față de luna august 2020 și a scăzut cu 0,9%, comparativ cu luna septembrie 2019.

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate, în principal, întreprinderilor în septembrie 2020, au crescut cu 6,7% (în preţuri curente) față de luna precedentă și s-au micșorat cu 18,5% comparativ cu luna septembrie 2019.

În ianuarie-septembrie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a micșorat cu 8,2% (în preţuri curente) faţă de perioada corespunzătoare din anul 2019.

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate, în principal, întreprinderilor, în aceeași perioadă a înregistrat o scădere cu 17,9% (în preţuri curente) în raport cu ianuarie-septembrie 2019.

În luna septembrie 2020, cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a înregistrat o creștere de 18,9% (în preţuri curente) faţă de luna precedentă şi o scădere cu 10,4% față de luna septembrie 2019.

În ianuarie-septembrie 2020, cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete s-a micșorat cu 19,7% (în preţuri curente) comparativ cu aceeași perioada din 2019.

Datele reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra activității comerțului și serviciilor.