Biroul Național de Statistică a informat că câștigul salarial mediu lunar nominal brut la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare în trimestrul I 2021 a constituit 8.468,6 lei, fiind în creștere cu 10,9% față de trimestrul I 2020 și în scădere cu 4,4% față de trimestrul IV 2020.

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar în trimestrul I 2021 s-au înregistrat în următoarele domenii:

 • informații și comunicații – 19914,5 lei;
 • activități financiare și de asigurări – 15428,9 lei;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 12243,0 lei.

Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunar s-au înregistrat în:

 • agricultură, silvicultură și pescuit – 4835,7 lei;
 • artă, activități de recreere și de agrement – 5908,4 lei;
 • activități de cazare și alimentație publică – 5105,0 lei.

Comparativ cu trimestrul I 2020, în majoritatea activităților economice s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial, cele mai semnificative fiind înregistrate în:

 • sănătate și asistență socială – cu 50,2%;
 • activități financiare și de asigurări – cu 12,4%;
 • informații și comunicații– cu 12,0%.

Comparativ cu trimestrul IV 2020, în toate activitățile economice, în afară de sănătate și asistență socială, au fost înregistrate scăderi ale câștigului salarial, acestea fiind determinate în principal de acordarea premiilor anuale în trimestrul IV. Cele mai semnificative scăderi s-au înregistrat în activitățile:

 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – cu 14,9%;
 • industria extractivă – cu 14,4%;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – cu 12,9%.

În sectorul bugetar în trimestrul I 2021, câștigul salarial mediu lunar a constituit 7463,0 lei (+5,3% față de trimestrul I 2020), iar în sectorul real – 8839,8 lei (+12,8% față de trimestrul I 2020).

Indicele câștigului salarial real în trimestrul I 2021 față de trimestrul I 2020 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum) a fost de 110,0%.

Numărul mediu al salariaților în trimestrul I 2021 a rămas practic la nivelul trimestrului I 2020 (cu 0,2% mai puțin). Totodată, în unele activități economice s-au înregistrat fluctuații considerabile ale numărului mediu de salariați.

Comparativ cu trimestrul I 2020, cele mai semnificative scăderi ale numărului mediu de salariați în trimestrul I 2021 s-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – cu 21,2%;
 • alte activități de servicii – cu 12,6%;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – cu 8,5%.

Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în:

 • construcții  – cu 12,3%;
 • informații și comunicații – cu 11,8%.

Comparativ cu trimestrul IV 2020, numărul mediu al salariaților a înregistrat o creștere nesemnificativă (+0,5%). Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în:

 • informații și comunicații – cu 12,7%;
 • tranzacții imobiliare – cu 5,9%.

Scăderi ale numărului mediu de salariați în trimestrul I 2021 față de trimestrul IV 2020 s-au înregistrat în activitățile:

 • industria extractivă – cu 8,5%;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – cu 6,7%;
 • alte activități de servicii – cu 6,6%.