Banca Națională a Moldovei anunță că a lansat pentru consultări publice o inițiativă de modificare a mai multor acte normative. Potrivit autorității, inițiativa se referă la eficientizarea  procesului de efectuare a auditului activităților de importanță materială externalizate ce țin de procesarea plăților cu cardurile de plată.

La fel, se urmărește ajustarea actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei la norma prevăzută la art.50 alin.(7) din Legea privind auditul situațiilor financiare, precum și ajustarea Regulamentului cu privire la auditul extern al băncilor la norma prevăzută la art.88 alin.(6) din Legea privind societățile pe acțiuni.

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova. Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii supus consultării publice constă în perfecționarea modului de reglementare şi supraveghere a activităţilor/operațiunilor externalizate de către bancă, în particular ce ține de desfășurarea auditului extern al activităților/operațiunilor de importanță materială externalizate de către bancă.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii supus consultării publice pot fi expediate pe adresa: Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău, pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: 022822442. Termenul limită este 12 martie.

Mai multe informații pot fi accesate aici.