"Banca Transilvania" S.A. intenționează să preia controlul unic asupra O.C.N. "Microinvest" S.R.L prin achiziționarea 100% din capitalul social al companiei. Operațiunea de concentrare economică este analizată de Consiliul Concurenței, în vederea stabilirii compatibilităţii cu mediul concurenţial.

La mijlocul lunii ianuarie, Banca Transilvania a anunțat despre intenția de achiziționare a 100% din capitalul social al Microinvest, companie specializată pe finanțarea microîntreprinderilor, liderul pieței financiare non-bancare din Republica Moldova.

Directorul băncii, Ömer Tetik, a declarat atunci că noua achiziție arată angajamentul BT de a susține cât mai mulți antreprenori prin dezvoltarea activității de microfinanțare a Grupului Financiar Banca Transilvania.

Banca se afla atunci în etapa de solicitare a aprobării achiziţiei de către autorităţile de supraveghere din România şi de către alte autorități relevante. În evaluarea şi pregătirea acestei tranzacții, Banca Transilvania a colaborat cu case de avocatură şi consultanți juridici din România şi Republica Moldova.

Precizăm că Grupul Financiar Banca Transilvania mai controlează în Republica Moldova - BT Leasing şi Victoriabank.

Cu privire la concentrarea economică care urmează a se realize, Consiliul Concurenţei solicită observaţiile şi punctele de vedere ale agenţilor economici terţi referitor la modul în care concentrarea economică notificată afectează sau poate afecta concurenţa de pe piaţa dată.

Observaţiile şi punctele de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă prin fax, la numărul: 022 27 37 43, prin e-mail, la adresa: office@competition.md sau prin poştă (MD-2001, or.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73/1, Consiliul Concurenţei).