Avocatul Poporului susține ideea instituirii funcției de ombudsman pentru drepturile antreprenorilor, dar nu în cadrul oficiului Avocatului Poporului. Mesajul a fost transmis drept răspuns la un mesaj semnat de ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi, în care se invocă mai multe argumente în favoarea necesității de a crea instituția de ombudsman (avocat) în domeniul activității de afaceri.

În mesajul MEI se menționează, printre altele, că acest lucru este prevăzut în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, că există ”factori care determină cheltuieli nejustificate şi obstrucționează nejustificat mediul de afaceri, din perspectiva sistemului administrativ public” și că Ombudsmanul pentru drepturile antreprenorilor urmează să contribuie la soluționarea acestor probleme deoarece ”în pofida faptului că, în ultimii ani, Guvernul a elaborat şi implementat mai multe documente de politici care au avut misiunea realizării reformei cadrului de reglementare a mediului de afaceri, impactul așteptat al reformelor nu a fost pe deplin materializat”.

De asemenea, s-a făcut trimitere la experiența altor state în care o atare entitate există și funcționează eficient.

Avocatul Poporului consideră că autoritățile nu au înțeles până acum mesajul său privind instituirea ombudsmanului antreprenorilor, iar reprezentanții  MEI ”au evitat cu bună știință sau din necunoaștere” să menționeze faptul că  nu există state în care Ombudsmanul pentru business activează în cadrul unei Instituții Naționale pentru Drepturile Omului. Aceasta împrejurare – propunerea incorporării funcției în cauză cu o subdiviziune specializată în cadrul Oficiului Avocatului Poporului – și constituie motivul dezacordului exprimat de către Avocatul Poporului cu inițiativa dată.

”Funcția de Avocat  pentru drepturile antreprenorilor a și fost concepută din start ca o entitate separată, dar un atare proiect de lege nu a fost susținut de Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției, care au pledat pentru încadrarea acestuia în Oficiul Avocatului Poporului. Propunerea în cauză este însă total neinspirată deoarece Avocatul Poporului (Ombudsmanul) are un alt mandat – de a apăra drepturilor și libertățile fundamentele ale omului din Republica Moldova, inclusiv de eventualele abuzuri ale mediului de afaceri”, se menționează în comunicatul Avocatului Poporului.

Avocatul Poporului reafirmă că situația în cauză putea să fie evitată, daca ar fi existat un dialog între Oficiul Avocatului Poporului. și autorități și ar fi respectate normele legale cu privire la transparența decizională, procedura de elaborarea a documentelor. 

Ombudsmanul îi exprimă speranța ca deputații din Parlament vor ține cont de argumentele sale, iar în cazul în care acestea nu vor fi luate în calcul, vor fi mai convingătoare avizele prezentate de către experții internaționali ale căror opinii pe marginea proiectului de lege vizat au fost solicitate de către Oficiul Avocatului Poporului.

Avocatul Poporului s-a adresat repetat către deputații din Legislativ cu îndemnul să suspende examinarea și votarea proiectului de lege care prevede instituirea funcției de Avocat al Poporului pentru drepturile antreprenorilor în cadrul Oficiului Avocatului Poporului până la obținerea expertizării internaționale a documentului vizat.