Oficiul Avocatului Poporului a făcut public Raportul cu privire la respectarea drepturilor omului în 2020.

Potrivit instituției, anul trecut, în Republica Moldova s-au produs multiple încălcări ale drepturilor omului și au fost impuse limitări exagerate care au condus la afectarea unor libertăți și a proceselor democratice. Criza COVID-19 a  condus la adâncirea sărăciei, creșterea inegalităților, discriminări structurale și consolidate, la înrăutățirea situației privind drepturile omului.

În  Raport  se menționează că pandemia a scos în evidență zonele nevralgice ale sistemului drepturilor omului din Republica Moldova, iar autoritățile nu întotdeauna au putut face față provocărilor apărute din cauza gestionării ineficiente a situației sau a deficiențelor de sistem care nu au permis adoptarea de acțiuni prompte și adecvate.

Cele mai mari probleme au fost legate de asigurarea dreptului de acces la servicii medicale, la informații de interes public, asigurarea dreptului la muncă și la un trai decent,  la libera circulație, la libertatea exprimării și a întrunirilor. În gestionarea pandemiei de COVID-19, autoritățile, în linii mari, nu au ținut cont de abordări bazate pe drepturile omului. 

În Raport se mai apreciază că în condițiile crizei pandemice din 2020 s-au produs evenimente care  au condus la  restrângerea spațiului democratic în Republica Moldova:  atacuri și intimidări la adresa presei independente și a sectorului asociativ; proces decizional netransparent și neparticipativ;  adoptarea în Parlament a unui set de acte legislative fără de respectarea procedurii legislative; perpetuarea și menținerea în spațiul public a discursului de ură; proces electoral cu multe nereguli;  menținerea unei justiții selective și a impunității pentru unele încălcări ale drepturilor omului. Toate acestea au avut efecte negative asupra încrederii publicului în instituțiile democratice din țara noastră.

Raportul a fost prezentat și Legislativului. Potrivit articolul 29 alineat 3 din Legea ne. 52 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsman), Raportul anual privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova este audiat în ședința plenară a Parlamentului în termen de 60 de zile de la data prezentării. Avocatului Poporului i se pot adresa întrebări referitoare la activitatea sa ori la raportul prezentat. În urma audierii raportului, Parlamentul adoptă o hotărâre.