În Republica Moldova urmează să fie construit un parc fotovoltaic cu puterea de 300 kW pentru producerea energiei electrice. Acesta va fi localizat în satul Feștelița, raionul Ștefan Voda, iar construcția va costa 6.061.540 lei. Ministerul Economiei și Infrastructurii a anunțat, recent, despre aprobarea finanțării acestui proiect.

Potrivit autorităților, construcția parcului este un sub-proiect al programului finanțat prin intermediul Uniunii Europene ”Convenția Primarilor” – Proiecte demonstrative. Costul total al programului este de 800.000 euro, dintre care contribuția Uniunii Europene este de 500.000 euro, iar contribuția beneficiarului este de 300.000 euro. Activitățile cuprinse de acest program sunt: construcția sistemului de iluminat public cu utilizarea sistemului inteligent de management energetic, instalarea panourilor fotovoltaice cu puterea de 300 kW pentru producerea energiei electrice, instalarea sistemului de panouri solare pentru încălzirea apei calde menajere la grădinița de copii din localitate, plantarea a minim 4 ha de culturi energetice pentru producerea de biocombustibil.

Totodată, autoritățile au anunțat un nou apel de propuneri în domeniul surselor de energie regenerabilă privind promovarea tehnologiilor de valorificare a energiei solare prin finanțare proiectelor demonstrative. Acest este adresat autorităților administrației publice locale de nivelul I și II și are un buget estimativ de 650.000 lei. Bugetul urmează a fi utilizat pentru finanțarea proiectelor eligibile din cadrul acestuia, având la baza principiul ”primul venit – primul servit”.