Certificatului medical ar putea să nu mai fie solicitat la restabilirea permisului de conducere pierdut. Un proiect de modificare legislativă a fost deja elaborat și urmează să fie promovat pentru aprobate.

Mai exact, se propun completări la Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiil e de admitere la traficul rutier. Punctul 18 din document va mai conține următoarea specificare:

În caz de pierdere a permisului de conducere emis de autoritatea competentă din Republica Moldova, pentru restabilirea acestuia, nu se solicită suplimentar adeverinţa medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obţinerea permisului de conducere (Formularul nr. 083/e), care certifică starea de sănătate, calităţile fizice şi aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul. În coloniţa ”Restricţii” a permisului de conducere se vor indica datele din permisul eliberat anterior.

Menționăm că, potrivit legislației în vigoare, la preschimbarea permisului de conducere în cazul expirării termenului de valabilitate sau pierdere, solicitantul trebuie să prezinte:

  • un act de identitate, iar în cazul în care actul de identitate este altul decât cel aprobat prin Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, actul de identitate şi copia acestuia;
  • cererea-tip semnată;
  • avizul psihofiziologic intelectual;
  • adeverinţa medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obţinerea permisului de conducere (Formularul nr .083/e), care certifică starea de sănătate, calităţile fizice şi aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul;
  • chitanţele de plată a taxelor respective;
  • cazierul contravențional de la autoritățile polițienești competente privind lipsa  restricțiilor asupra dreptului de a conduce vehicule, în cazul în care în cadrul procedurii de documentare cu permis de conducere, la verificarea automatizată a solicitantului prin intermediul evidenţelor respective ale Ministerului Afacerilor Interne, se indică asupra  prezentării obligatorii a acestui document;
  • documentele ce confirmă calificarea de conducător de vehicul, dacă permisul de conducere declarat pierdut nu este supus evidenţei în Registrul de stat al conducătorilor de vehicule;
  • declaraţia de proprie răspundere că într-adevăr permisul a fost pierdut, furat sau distrus;
  • copia autentificată a certificatului de conducător de tractoare, maşini şi utilaje autopropulsate agricole sau pentru lucrări rutiere, pentru persoanele care solicită includerea în permis a dreptului de a conduce autovehicule din categoria H.