Accesul la platforma electronică de votare în cadrul Baroului de avocați din circumscripția Curții de Apel Chișinău se va realiza prin link de acces, transmis avocatului cu drept de vot, membru al Baroului Chișinău, prin mesaj telefonic. O notificare în acest sens a fost publicată pe pagina web a Uniunii Avocaților din Moldova.

Amintim că, Adunarea Generală ordinară a Baroului avocaților din circumscripția Curții de Apel Chișinău a fost convocată pentru 21-23 octombrie. Reuniunea se va desfășura prin utilizarea mijloacelor electronice.

Pe ordinea de zi a întrunirii este inclus un singur subiect, alegerea a doi membri în Comisia de licențiere a profesiei de avocat. Votarea va începe în ziua de 21 octombrie la ora 9:00 și se va încheia în ziua de 23 octombrie la ora 18:00.

Recent, Consiliul Uniunii Avocaților a aprobat modificările și completările la Statutul profesiei de avocat și Regulamentul de organizare a votului electronic în cadrul adunărilor barourilor și congreselor Uniunii Avocaților din Republica Moldova.