Oamenii de afaceri pot primi suport din partea statului prin intermediul unui nou program. O decizie în acest sens a fost luată de Guvern, în cadrul ultimei ședințe.

Potrivit documentului, programul poate fi accesat de IMM-urile cu potențial înalt de creștere și internaționalizare, interesate de suport pentru aplicarea practicilor internaționale în domeniul producerii și competitivității afacerilor.

Întreprinderile vor beneficia de suport consultativ, prin Business Voucher, în valoare de până la 100 mii lei pentru dezvoltarea imaginii corporative sau de produs. De asemenea, vor primi suport financiar prin procedura de grant pentru achiziționarea de echipamente, utilaje, instalații, procurarea francizelor, licențelor, software, achiziționarea materiilor prime și a materialelor necesare procesului de producere.

La Program pot participa ÎMM-urile care activează pe piață de cel puțin doi ani, demonstrează o creștere continuă și planifică să se extindă pe noi piețe de desfacere sau să substituie importurile de produse sau servicii în Republica Moldova. Suport nu vor putea primi companiile care activează în domeniile de activitate eligibile direcțiilor de utilizare ale mijloacelor financiare destinate dezvoltării agriculturii și mediului rural.

Implementatorul Programului este Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Program va derula o perioadă de pilotare de 36 de luni, cu posibilitate de extindere a acestuia.