Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat prețul reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică – S.A. ”Energocom”, în cuantum de 120 bani/kWh.

În baza solicitării și informațiilor prezentate de către S.A. ”Energocom”, ANRE a analizat noile circumstanțe ale pieței energiei electrice, în particular volumele prognozate a energiei electrice produse de centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie și a energiei electrice produse de centralele electrice de termoficare urbane. Astfel, au fost identificați factori obiectivi ce au permis actualizarea prețului energiei electrice comercializate de S.A. ”Energocom”, cuantumul acestuia diminuându-se cu 15 bani/kWh  sau 11,1%, în comparație cu prețul aprobat de ANRE la data de 14 mai (135 bani/kWh).

Prețurile stabilite de ANRE vor deveni obligatorii în relațiile contractuale ale S.A. ”Energocom” și ceilalți operatori ai pieței energiei electrice din țară.

Concomitent, ANRE reiterează că prin decizia sa din august au fost reduse tarifele și prețurile la energia electrică pentru consumatorii casnici și non-casnici.