Inspectorii Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței au stabilit că două stații PECO, care aparțin aceluiași agent economic, nu comercializau motorină și benzină aditivată, cum era indicat pe panourile informative afișate. Mai mult, agentul economic spunea că dispune de rapoartele de inspecție necesare. În urma verificării s-au stabilit că acestea nu se referă la careva produse aditivate.

Reieșind din înscrierile din Registrul de aditivare a produselor petroliere identificate la stația PECO, rezultă că agentul economic utilizează în activitatea de producere aditivul marca ”Total”. Conform instrucțiunilor tehnologice de fabricare a carburantului pentru automobile elaborate și aprobate de agentul economic, prin adăugarea aditivului marca ”Total” modifică caracteristicile produselor petroliere procurate și în atare circumstanțe, prin prisma prevederilor art. 1 din Legea nr. 105/2003, devine producător.   

Totodată, ca urmare a modificării caracteristicilor produselor petroliere, agentul economic este obligat să demonstreze caracterul inofensiv al acestor produse petroliere prin rapoarte de inspecţie emise de către organismele de inspecţie acreditate. Asemenea rapoarte nu au fost prezentate în cadrul controlului.

Astfel, s-a constat că produsele petroliere principale, după ce le-au fost modificate caracteristicile calitative nu sunt însoțite de rapoarte de inspecție, care ar demonstra caracterul aditivat al acestora, pentru asigurarea consumatorilor cu informație veridică și corectă privind principalele caracteristici calitative, compoziţia și aditivii folosiţi. Mai exact este vorba despre:

  • benzină 95 aditivată, în volum de 10.428 litri, la prețul de 20,40 lei/litru;
  • motorină aditivată, în volum de 10.362 litri, la prețul de 16,80 lei/litru;

Agenția pentru Protecția Consumatorilor a ajuns la concluzia că agentul economic a admis o practică comercială incorectă care este contrară cerinţelor diligenţei profesionale şi denaturează sau este susceptibilă să denatureze, în mod esenţial, comportamentul economic al consumatorului mediu la care ajunge sau căruia i se adresează or, a admis o practică comercială înșelătoare, fapt ce contravine prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr.105/2003. Totodată, s-a stabilit un prejudiciu fiscal de peste 275 mii lei. Sumă considerată în proporții mari potrivit Codului penal.

Pe acest caz, au fost pornite două procese contravenționale. Totodată, urmează să fie sesizată procuratura și autoritatea de urmărire penală competentă.