Peste 200 de accidente în muncă au fost comunicate la Inspectoratul de Stat al Muncii în lunile ianuarie – mai ale acestui an.

Potrivit instituției, în cadrul celor 215 evenimente de accidentare a lucrătorilor în câmpul muncii comunicate au avut de suferit 231 persoane, inclusiv 38 mortal.

În context, au fost dispuse spre cercetare inspectorilor de muncă cu atribuții de control în domeniul securității și sănătății în muncă 59 cazuri de accidentare, inclusiv 37 mortale.

În perioada de gestiune inspectorii de muncă au cercetat 29 evenimente de accidentare:

  • 18 accidente mortale, din care 4 de muncă, 11 în afara muncii și 3 nu se încadrează în prevederile Regulamentului de cercetare a accidentelor de muncă;
  • 7 accidente de muncă grave;
  • 4 accidente cu incapacitate temporară de muncă.

Totodată, de către comisiile întreprinderilor au fost cercetate 156 de cazuri de accidentare cu incapacitate temporară de muncă, în urma cărora au avut de suferit 169 persoane.

La data de 31 mai se aflau în proces de cercetare 30 evenimente de accidentare, din care 19 mortale.