Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 25.01.2021
EUR: 21.2947 MDL USD: 17.4849 MDL RON: 4.3687 MDL RUB: 0.2335 MDL Convertor Valutar

Analize și Sfaturi

Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” Această adnotare a fost realizată pentru proiectul de adnotare academică a Codului civil - animus.md Articolul 1992. Valoarea bănească a îmbogățirii. Economisirea (1) Valoa...
Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” Această adnotare a fost realizată pentru proiectul de adnotare academică a Codului...
Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” Această adnotare a fost realizată pentru proiectul de adnotare academică a Codului...
Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” Această adnotare a fost realizată pentru proiectul de adnotare academică a Codului...

Top Știri

03 January, 2021
Persoanele care se asigură în mod individual pot să achite deja prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă pentru anul 2021. Până pe 31 martie inclus...
01 January, 2021
Modul de achitare a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală de către persoanele angajate va fi schimbat de la 1 ianuarie 2021. Aceasta va fi plătită integral de angajat, în schimb...
07 January, 2021
1. Ce este prima de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă? Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă este o contribuţie bănească pe care persoanele fi...
28 December, 2020
Terenurile abandonate de către proprietar vor putea fi transmise în arendă de către autoritățile publice locale dacă vor exista unele precondiții și va fi respectată procedura de somare a propri...
22 January, 2021
Majoritatea populației are nevoie de suport din partea persoanelor terțe atunci când accesează servicii electronice prestate de autorități. Datele au fost publicate de Agenția de Guvernare Electronică (AGE), în urma unui sondaj la care au participat peste trei mii de persoane din 13 regiuni ale țării. Astfel, potrivit datelor obținute, nivelul de alfabetizare digitală, deprinderile de operare cu dispozitive electronice și navigare pe internet determină preferințele în utilizarea serviciilor electronice. În prezent, 37,3% de cetățeni pot fi declarați utilizatori indep...

Partener

20 January, 2021
Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” Această adnotare a fost realizată pentru proiectul de adnotare academică a Codului civil - animus.md Secțiunea a 5-a Restituirea îmbogățirii Articolul 1990. Îmbogățirea transmisibilă (1) Dacă îmbogățirea constă într-un bun care poate fi transmis, persoana îmbogățită este obligată să restituie îmbogățirea prin transmiterea bunului persoanei dezavantajate. (2) În loc de a transmite bunul, persoana îmbogățită poate alege să re...
20 January, 2021
Un magistrat de la Curtea de Apel Bălți se judecă cu Casa Națională de Asigurări Sociale pentru a primi pensie pentru vechime în muncă. Judecătorul afirmă că atunci când a fost introdusă prevederea, în anul 2014, activa deja în sistem și avea speranța legitimă că va beneficia de pensie. În prezent, norma legală spune că judecătorul care a atins vârsta de 50 de ani şi are o vechime în muncă de cel puţin 20 de ani, dintre care cel puţin 12 ani şi 6 luni a activat în funcţia de judecător, are dreptul la pensie pentru vechime în muncă î...
15 January, 2021
Agenția Achiziții Publice a anunțat despre obligația autorităților contractante de a întocmi și prezenta, pînă la data de 1 februarie, a dării seamă privind contractele de achiziţii publice de valoare mică semnate şi înregistrate în perioada de referinţă. Darea de seamă se prezintă Agenţiei Achiziţii Publice, inclusiv în varianta electronică. Darea de seamă întocmită și semnată se va expedia Agenției prin poșta electronică (în format PDF într-un sigur fișier, inclusiv varianta word) la adresa de e-mail: bap@tender.gov.md(link send...
14 January, 2021
COVID-19 a înrăutățit drastic perspectivele Moldovei. Concluzia a fost făcută de Banca Mondială, care estimează o contracție a economiei în 2020 de o magnitudine nemaivăzută de la marea recesiune globală din 2009. Autoritatea estimează o scădere a PIB de -7,2 procente în 2020. Pierderile asociate cu câștigurile salariale și scăderea remiterilor din cauza carantinei în Moldova dar și la principalii săi parteneri economici vor afecta negativ gospodăriile casnice. La fel, Banca Mondială anticipează creșterea sărăciei cu un punct procentual în acest an p...
25 January, 2021
În vigoare din 1 ianuarie 2021, noile Reguli ale Curții Internaționale de Arbitraj a Camerei de Comerț Internaționale de la Paris (Curtea ICC) aduc modificări substanțiale regulilor din versiunea precedentă (2017) privind competența tribunalului arbitral și a Curții ICC, soluționarea cât mai eficientă și într-o manieră flexibilă a cauzelor complexe ș...
25 January, 2021
Cei 11 candidați rămași în concursul pentru suplinirea postului de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din partea Republicii Moldova urmează să treacă prin proba interviu miercuri, 27 ianuarie. Informația a fost publicată de Ministerul Justiției. În prima reuniune a Comisiei pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea...
>
25 January, 2021
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a sesizat Curtea Constituțională privind controlul unor norme din Legea 222 din 4 decembrie 2020, prin care s-a majorat vârsta de pensionare a judecătorilor. CSM solicită instanței să verifice noile prevederi prin raportare la art. 46 și 116 din Constituție. Normele contestate prevăd majorarea graduală a vârs...
25 January, 2021
În concursul pentru ocuparea funcției de președinte al Curții Supreme al Justiției s-au încris șase candidați. Este vorba despre Anatolie Țurcan, Dumitru Mardari, Victor Micu, Liliana Catan, Petru Moraru și Ion Guzun. Concursul urmează să fie organizat de Consiliul Superior al Magistraturii la începutul săptămânii viitoare. Anatolie Țurcan a...
25 January, 2021
În data de 1 februarie expiră termenul de depunere a Cererii de acordare a subvenţiei pentru dobânzile la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020. Data depunerii Cererii se consideră data înregistrării acesteia la Direcţia generală de administrare fiscală de la locul de deservire sau la...
>
25 January, 2021
Serviciul Fiscal de Stat în colaborare cu Instituția Publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” a anunțat organizarea mai multor sesiuni de instruire privind modul de utilizare a Sistemului Informațional Automatizat ”Colectarea informațiilor din surse indirecte”. Scopul instruirilor este perfecționarea cunoștințelo...
>
25 January, 2021
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Muradu v. Republica Moldova. Reclamantul s-a plâns în faţa Curţii în baza Articolelor 3, 5 §§ 1, 3,4 şi 5 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, invocând detenţia ilegală şi pretinse rele tratamente aplicate acest...
25 January, 2021
Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” Această adnotare a fost realizată pentru proiectul de adnotare academică a Codului civil - animus.md Articolul 1992. Valoarea bănească a îmbogățirii. Economisirea (1) Valoare bănească a îmbogățirii se consideră suma de bani la care un t...
>
25 January, 2021
Oficiul Teritorial Chişinău al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) anunţă concurs de selectare a cinci parajuriști pentru acordarea asistenţei juridice primare. Candidaţii urmează să depună dosarul până în data de 5 februarie. Acesta trebuie să conțină: cerere pentru participare la concurs cu indicarea localităţi...
25 January, 2021
Concursul pentru ocuparea unei funcții de membru al Colegiului de evaluare a performanețelor judecătorilor din rândul judecătorilor curții de apel a eșuat. Niciunul dintre cei doi candidați nu a reușit să obțină voturi suficiente pentru a fi promovat. Prin urmare, Consiliului Superior al Magistraturii a lansat concurs nou. Pentru funcția de membru au concurat...