Zilele de sărbătoare nelucrătoare plătite sunt valabile pentru toți angajații. Confederaţia Naţională a Sindicatelor Din Moldova (CNSM) susține că tot mai mulţi salariaţi din sectorul real al economiei (domeniul construcţiei, agriculturii etc.) abordează problema neacordării de către unii angajatori a zilelor de sărbătoare nelucrătoare plătite (stabilie de art. 111 din Codul muncii), aducând drept argument precum că ”aceste ziele de sărbătoare nelucrătoare se referă doar pentru bugetari”. În acest context CNSM precizează că art. 111 din Codul mucii, care statuează acordarea zilelor de sărbătoare nelucrătoare plătite:

a) 1 ianuarie – Anul Nou;

b) 7 şi 8 ianuarie – Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil vechi);

c) 8 martie – Ziua internaţională a femeii;

d) prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;

e) ziua de luni la o săptămînă după Paşte ( Paştele Blajinilor);

f) 1 mai – Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;

g) 9 mai – Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei;

g1) 9 mai – Ziua Europei;

h) 27 august – Ziua Independenţei;

i) 31 august – sărbătoarea ”Limba noastră”;

i1) 25 decembrie – Naşterea lui Iisus Hristos (Crăciunul pe stil nou);

j) ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraşului, comunei, satului, nu admite careva excepţii în funcţie de categoria sau domeniul de activitate al salariaţilor.

Mai mult decât atât, este de menţionat una din completările Codului muncii, adoptată recent prin Legea nr. 115 din 9 iulie 2020, şi anume, dispoziţia alin. (4) al art. 102 (Durata muncii în ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare), potrivit căreia ”La unitățile cu flux continuu și la unele lucrări cu regim de muncă neîntrerupt, care nu permit reducerea duratei zilei de muncă (schimbului) din ajunul zilei de sărbătoare nelucrătoare, ora/orele de muncă care nu pot fi reduse se consideră muncă suplimentară.”

Cu alte cuvinte, atât art. 102, cât şi art. 111 din Codul muncii, consfinţesc garanţii legale privind zilele de sărbătoare nelucrătoare, pentru toţi salariaţii, inclusiv din sectorul real al economiei naţionale. Or, neacordarea zilelor de sărbătoare nelucrătoare de către unii angajatori şi, mai cu seamă, atagerea salariaţilor la muncă în aceste zile, fără acordul lor scris, şi, fără a fi remuneraţi suplimentar, constituie o încălcare gravă a drepturilor şi garanţiilor legale ale acestora, care urmează a fi sesizată organelor de supraveghere şi control asupra respectării legislaţiei muncii, în vederea aplicării sancţiunilor corespunzătoare potrivit Codului Contravenţional (a se vedea disopziliile alin. (1), lit. b) şi alin. (3), lit. c) ale art. 55 din Codul Contravenţional al Republicii Moldova* nr.218/2008).