Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solicită Parlamentului instituirea unor facilități pentru salariații care se vaccinează. CNSM a anunțat că a elaborat și a remis în adresa Parlamentului propunerea pentru completarea Codului muncii al Republicii Moldova.

Mai exact, sindicatele propun completat legii cu un articol nou care să prevadă:

”Articolul 1973. Garanții acordate salariaților care se vaccinează împotriva COVID-19

(1) Angajatorul este obligat să permită, fără nici o piedică, prezentarea salariaților la instituțiile medicale în ziua vaccinării împotriva COVID-19, menţinându-i salariul mediu. 

(2) Salariaților care se vaccinează împotriva COVID-19 li se acordă, în baza unei cereri scrise, câte o zi liberă cu menținerea salariului mediu pentru fiecare doză de vaccin. La cererea scrisă a salariatului, aceste zile pot fi alipite la concediul de odihnă anual.

(3) Salariații care au beneficiat de garanțiile prevăzute la alin. (1) și (2), sunt obligați să prezinte angajatorului certificatul de vaccinare împotriva COVID-19, eliberat potrivit legislației în vigoare.

În caz de susținere a propunerii vizate, Codul muncii va prevedea pentru salariații care se vaccinează împotrivă COVID-19 următoarele garanții (la momentul actual legislația muncii în vigoare nu prevede nicio garanție pentru persoanele vizate):

  • posibilitatea de a se prezenta, fără nici o piedică, la instituțiile medicale în ziua vaccinării împotriva COVID-19, fiindu-i menținut salariul mediu;
  • dreptul de a beneficia, în baza unei cereri scrise, de o zi liberă cu menținerea salariului mediu pentru fiecare doză de vaccin. La cererea scrisă a salariatului, aceste zile vor putea fi alipite la concediul de odihnă anual.

În opinia CNSM, promovarea propunerii respective va avea ca efect perfecționarea legislației muncii, motivarea și stimularea salariaților în ceea ce privește vaccinarea împotriva COVID-19 și, prin urmare, prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, asigurarea securității și sănătății în muncă a salariaților.