30 de unități de schimb valutar au fost sancționate, în acest an, de Banca Națională a Moldovei (BNM). Potrivit datelor prezentate de BNM, o casa de schimb valutar a rămas fără licență, iar patru au fost sancționate prin suspendarea activității.

În același timp, șase unități de schimb valutar au fost amendate, iar 19 au primit avertisment.

Potrivit Legii privind reglementarea valutară, în cazul încălcării prevederilor legii şi ale actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei ce vizează activitatea caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb valutar ale hotelurilor, în cazul încălcării condiţiilor de licenţiere şi/sau în cazul neexecutării sancţiunilor impuse, Banca Naţională a Moldovei poate aplica faţă de titularii de licenţe (case de schimb valutar şi hoteluri) următoarele sancţiuni:

  • emiterea unui avertisment scris;
  • aplicarea amenzii;
  • suspendarea parţială sau totală a activităţii;
  • retragerea licenţei.

În cazul comiterii de către unitatea de schimb valutar a două sau mai multe încălcări care, potrivit legii, atrag după sine sancţiuni diferite, sancţiunea definitivă pentru un concurs de încălcări se stabileşte prin absorbţia sancţiunii mai uşoare de sancţiunea mai gravă. Amenda se consideră o sancţiune mai uşoară decât cea de suspendare a activităţii şi de retragere a licenţei, iar suspendarea activităţii – o sancţiune mai uşoară decât cea de retragere a licenţei.